EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0510(01)

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 2021/C 178/02

PUB/2021/181

OJ C 178, 10.5.2021, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/2


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2021/C 178/02)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1).

OZNÁMENIE O ŠTANDARDNEJ ZMENE JEDNOTNÉHO DOKUMENTU

„Conca de Barberá“

PDO-ES-A1422-AM03

Dátum oznámenia: 22. februára 2021

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Oprava chyby v organoleptickom opise

OPIS

Organoleptické vlastnosti sa týkajú dvoch druhov akostného šumivého vína: bieleho a ružového. Organoleptický opis červeného šumivého vína bol omylom vynechaný, a preto sa teraz dopĺňa.

Táto zmena sa týka bodu 2 špecifikácie a bodu 4 jednotného dokumentu.

Ide o nepodstatnú zmenu, keďže nepatrí medzi zmeny, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 zo , ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

DÔVODY

Zámerom je opraviť chybu, keďže sa v špecifikácii uvádza červené šumivé víno, ktorého organoleptický opis však nebol zahrnutý.

2.   Zmena obsahu alkoholu

OPIS

Vypustili sa maximálne hodnoty skutočného obsahu alkoholu v kategórií „Víno“.

V prípade jednoodrodových červených vín z odrody Trepat sa znížili minimálne hodnoty skutočného aj celkového obsahu alkoholu.

Obe zmeny sa týkajú bodu 2 špecifikácie. Prvá uvedená zmena sa netýka jednotného dokumentu, pričom druhá uvedená zmena sa týka jeho bodu 4.

Ide o nepodstatné zmeny, keďže ani jedna nepatrí medzi zmeny, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 zo, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

DÔVODY

Vegetačné obdobia sú v dôsledku zmeny klímy čoraz teplejšie a suchšie, pričom dochádza k znižovaniu celkovej kyslosti a zvyšovaniu obsahu alkoholu vo vínach. Znamená to, že existuje nesúlad medzi fenolickou zrelosťou semien a šupky hrozna, čo má za následok vyššiu koncentráciu cukrov v dužine v čase zberu. V dôsledku toho má vyrábané víno vyšší obsah alkoholu. Z uvedeného dôvodu sa vypustili hodnoty maximálneho skutočného obsahu alkoholu.

Odroda Trepat má navyše nízky obsah farbív a alkoholu. V posledných rokoch bolo pri využití tejto odrody na výrobu červeného vína náročné dosiahnuť minimálny obsah alkoholu.

Zmeny týkajúce sa obsahu alkoholu súvisia s adaptáciou vín s CHOP na zmenu klímy a ich cieľom je zabezpečiť vlastnosti a osobitý charakter vín vyrábaných pod CHOP „Conca de Barberà“.

3.   Vypustenie obmedzení týkajúcich sa hustoty výsadby

OPIS

Vypustili sa obmedzenia súvisiace s hustotou výsadby.

Táto zmena sa týka sa bodu 3 špecifikácie výrobku a bodu 5 jednotného dokumentu.

Ide o nepodstatnú zmenu, keďže nepatrí medzi zmeny, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 zo, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

DÔVODY

V dôsledku zmeny klímy a nových pestovateľských postupov je nutné pozmeniť súčasnú hustotu výsadby. Pôvodne stanovená hustota bola 2 000 až 4 500 krov na hektár.

Vzhľadom na to, že maximálne hektárové výnosy (kg/ha) stanovené v špecifikácii sú dostatočne obmedzujúce, považuje sa za vhodné vypustiť zmienku o hustote výsadby.

4.   Oprava chyby týkajúcej sa súvislosti

OPIS

V rozpore s požiadavkami nebola príčinná súvislosť opísaná v súlade pre každú kategóriu vinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto CHOP. Chyba teda bola teda opravená v opise súvislostí.

Táto zmena sa týka bodu 7 špecifikácie výrobku a bodu 8 jednotného dokumentu.

Ide o nepodstatnú zmenu, keďže súvislosť sa nezmenila, iba sa doplnil text, ktorý sa jej týka Zmena teda nepatrí medzi zmeny, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 zo, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.

DÔVODY

Zámerom je opraviť chybu, keďže sa súvislosť musí vysvetliť pre každú kategóriu výrobkov.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov

Conca de Barberá

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

3.

Likérové víno

5.

Akostné šumivé víno

8.

Perlivé víno

4.   Opis vína (vín)

1.   Biele víno a ružové víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Vyrába sa výlučne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna, ktoré môže alebo nemusí byť pomleté, alebo hroznového muštu.

Biele: bledá zelenkastožltá až výrazne zlatistá farba. Čisté a jasné, bez zákalu. Výrazné primárne arómy. Ľahká a svieža chuť v ústach, keď je mladé.

Ružové: od výrazne červenej s odleskmi odtieňov fialovej a farby šupky cibule po oranžové odtiene, v závislosti od úrovne vyzrievania. Prenikavá vôňa s výraznými kvetinovými a/alebo ovocnými tónmi v mladosti s možným nádychom vanilky, ak dozrieva v drevených sudoch.

Maximálny obsah oxidu siričitého: 200 miligramov na liter, ak je obsah cukru najviac 5 gramov na liter; 250 miligramov na liter, ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

Maximálny obsah prchavých kyselín vo vyzretých vínach: 15 miliekvivalentov na liter

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

3,5 gramov na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

10

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

2.   Červené víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Vyrába sa výlučne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna, ktoré môže alebo nemusí byť pomleté, alebo hroznového muštu. Farba sa môže pohybovať od intenzívnej čerešňovej s odtieňmi fialovej po rubínovú s odleskom okrovej. Vyznačuje sa čistou a výraznou vôňou, pričom mladé víno má zreteľnú ovocnú arómu, s tónmi vanilky, vypálených sudov a korenia, ktorých intenzita narastá v závislosti od dĺžky vyzrievania v sudoch.

Maximálny obsah oxidu siričitého: 150 miligramov na liter, ak je obsah cukru najviac 5 gramov na liter; 200 miligramov na liter, ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

Obsah prchavých kyselín môže presiahnuť 1 miliekvivalent na liter za každý stupeň obsahu alkoholu nad úroveň 11 % a každý rok vyzrievania až po 20 miliekvivalentov na liter.

V prípade jednoodrodových červených vín z odrody Trepat musí hodnota skutočného aj celkového obsahu alkoholu dosahovať najmenej 11 obj. %.

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11,5

Minimálna celková kyslosť

3,5 gramov na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

13,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

3.   Likérové víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Tieto vína zahŕňajú širokú škálu farebných odleskov, ktoré sa v prípade červeného a bieleho vína rozvíjajú v závislosti od úrovne vyzrievania od tých najtmavších a najvýraznejších až po opačný koniec škály, a to vrátane odtieňov jantárovej. Vína sa vyznačujú jemnou hrejivou vôňou s ovocnejšími arómami, ak nie sú vyzreté v sude. Vyzreté vína sa prejavujú tónmi aldehydov a sušeného ovocia. Vyznačujú sa hrejivou chuťou, bohatou textúrou a stálosťou.

Maximálny obsah oxidu siričitého: 150 miligramov na liter, ak je obsah cukru najviac 5 gramov na liter; 200 miligramov na liter, ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

15

Minimálna celková kyslosť

(v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

4.   Akostné šumivé víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Farba musí byť taká, ako sa očakáva pri bielych, ružových a červených vínach s čerstvými a ovocnými arómami, ktoré sú typické pre odrody, z ktorých sa vyrábajú. Vyznačujú sa sviežou, krémovou a dobre vyváženou chuťou.

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

3,5 gramov na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

10

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

185

5.   Perlivé víno

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Farba musí byť taká, ako sa opisuje v prípade bielych a/alebo ružových vín, no s pridaným oxidom uhličitým. Musí sa vyznačovať výraznou, ovocnou a/alebo kvetinovou vôňou. Chuť musí byť čerstvá a vyvážená a v dôsledku uvoľňovania oxidu uhličitého musí spôsobovať mierny pocit štípania.

Maximálny obsah oxidu siričitého: 200 miligramov na liter (biele a ružové) a 150 miligramov na liter (červené), ak je obsah cukru najviac 5 gramov na liter; 250 miligramov na liter (biele a ružové) a 200 miligramov na liter (červené), ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.

*

Na hraničné hodnoty parametrov, ktoré nie sú uvedené, sa uplatňujú príslušné právne predpisy Spoločenstva.

VŠEOBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

(v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

5.   Vinárske výrobné postupy

5.1.   Osobitné enologické postupy

Obmedzenie týkajúce sa vinifikácie

Hrozno sa musí zberať mimoriadne starostlivo. Na výrobu vína s CHOP s minimálnym prirodzeným obsahom alkoholu 9 obj. % možno použiť len dostatočne zrelé hrozno. Výnos nesmie presiahnuť 70 litrov muštu alebo vína na každých 100 kilogramov zozberaného hrozna.

5.2.   Maximálne výnosy

12 000 kilogramov hrozna na hektár

84 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Oblasť pozostáva z vinohradníckych plôch, ktoré sa nachádzajú na území týchto obcí alebo zemepisných oblastí:

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

L’Espluga de Francolí

Forès

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

Parcely 11, 16, 20, 21 a pozemok 23 pozemku registra 10 v obci Vilanova de Prades.

Parcela 1, pozemky 13, 15, 18, 28, 29, 34, 66 a 77 v obci Cambra del Camp. Parcela 4, pozemky 35 a 51.

Parcela 35, pozemok 14; parcela 36, pozemok 1; parcela 41, pozemok 13 v obci Aiguamúrcia.

Pozemky uvedené v obciach Cabra del Camp a Aiguamúrcia sa nachádzajú mimo vymedzenej oblasti CHOP „Conca de Barberà“. V minulosti ich však vlastnili partneri vinárskeho podniku Agrícola de Barberà de la Conca, SSCL a/alebo dodávatelia spoločnosti Bodegas Concavins, SA. Môžu sa preto použiť na výrobu vína s CHOP „Conca de Barberà“, ak zároveň spĺňajú tieto požiadavky:

Hrozno z uvedených parciel sa v uvedených podnikoch spracovalo na víno pred 1. januárom 1989.

Toto povolenie ostáva platné za predpokladu, že uvedené vinohradnícke sú vo vlastníctve súčasným vlastníkov alebo ich potomkov. Považuje sa za individuálne povolenie, ktoré sa má kontrolovať samostatne.

7.   Hlavné muštové odrody

MACABEO – VIURA

TEMPRANILLO – ULL DE LLEBRE

TREPAT

8.   Opis súvislostí

8.1.   Víno

Stredozemská klíma, ktorú zmierňuje mierna povaha pobrežia provincie Tarragona, kontinentálne podnebie okresov provincie Lleida a výrazný teplotný rozdiel medzi dňom a nocou vedie k výrobe ľahkých bielych vín znamenitej kvality, ktoré sa vyznačujú lahodnou ovocnou vôňou a pomerne nízkym obsahom alkoholu. Ružové vína sa vďaka svojej relatívne nízkej kyslosti vyznačujú ľahkou, ovocnou a čerstvou chuťou. Mladé červené vína majú hladkú, ľahkú a lahodnú chuť. Vyzreté červené vína majú robustné telo a dosahujú vynikajúcu aromatickú rafinovanosť a dĺžku.

Prachovito-hlinité a ílovito-hlinité pôdy oblasti Conca de Barberà prispievajú k štruktúre a telu bielych, ako aj červených a ružových vín. Riečne terasy pomáhajú zjemňovať biele a ružové vína, pričom bridlicovité pôdy bohaté na bridlicu dodávajú červeným vínam intenzívnejšiu farbu a štruktúru.

8.2.   Akostné šumivé a perlivé vína

Najtypickejšími pôdami oblasti Conca de Barberà sú ílovito-vápencové pôdy. Prispievajú k telu a štruktúre šumivých aj perlivých vín. Riečne terasy im na druhej strane dodávajú väčšiu jemnosť.

8.3.   Likérové víno

Bridlicovité pôdy oblasti dodávajú likérovým vínam farbu a rafinovanejšiu štruktúru.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

Právny rámec

vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky

dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky

Každé balenie musí byť individuálne označené pečaťou CHOP a jedinečným individuálnym číslom. Číslo sa prideľuje podľa šarže v okamihu ich balenia vo vinárskom podniku.

Výška znakov použitých na označenie názvu „Conca de Barberà“ nesmie presiahnuť 4 milimetre alebo polovicu výšky slov „Denominación de Origen“ (označenie pôvodu).

Na etikete musia byť uvedené tieto údaje:

Názov obce uvedenej v informáciách o fľašovateľovi alebo odosielateľovi.

Skutočný obsah alkoholu vyjadrený v objemových percentách alebo desatinách objemového percenta, po ktorom nasleduje skratka obj. %.

V prípade potreby informácia o obsahu siričitanov vo fľašovanom výrobku.

Registračné číslo v registri fľašovateľov ministerstva poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat, rybárstva, potravinárstva a životného prostredia.

Ak sa má názov alebo obchodný názov uviesť ako obchodné meno, musí byť umiestnený v zornom poli a vopred zaregistrované na Patentovom úrade Španielskeho kráľovstva. Túto registráciu treba nahlásiť do registra fľašovateľov ministerstva poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat, rybárstva, potravinárstva a životného prostredia.

Číslo šarže môže byť uvedené mimo zorného poľa, v ktorom sa nachádzajú povinné informácie.

Názov odrody, ak sa na výrobu vína použilo viac ako 85 % hrozna tejto odrody.

Názov najviac troch odrôd za predpokladu, že dané víno je vyrobené výlučne z týchto troch odrôd, a to vždy v zostupnom poradí podľa percentuálneho obsahu v kupáži.

Ak sa použili viac ako tri odrody, môžu sa uviesť mimo zorného poľa, v ktorom sú uvedené povinné údaje, a to vždy v zostupnom poradí podľa percentuálneho obsahu v kupáži.

Rok zberu, ak sa na výrobu vína použilo viac ako 85 % hrozna zozberaného v roku, ktorý sa má uviesť v opise.

Označenie vín menom vinohradníka alebo vinohradu možno uviesť len vtedy, ak víno pochádza z viniča pestovaného vo vinohrade, ktorý obhospodaruje daný vinohradník alebo ktorý je zaregistrovaný ako časť vinohradu, a je vyrobené musí byť výhradne a výlučne z produkcie daného vinohradníka, resp. daného vinohradu.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

https://ja.cat/AlaP4


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top