EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0301(03)

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietkyText s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy.

OJ C 78, 1.3.2019, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 78/7


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

(Text s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy)

(2019/C 78/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

22.08.2018

Číslo pomoci

SA.50409 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

RHEINLAND-PFALZ

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Právny základ

Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542)

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)

Bundeswaldgesetzes

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesa, Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 5 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2024

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Zentralstelle der Forstverwaltung

Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

14.12.2018

Číslo pomoci

SA.51500 (2018/N)

Členský štát

Česká republika

Región

Czech Republic

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 6. kolo

Právny základ

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen „Pravidla“)

Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na spoluprácu vo vidieckych oblastiach

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO; LESNÍCTVO A RYBOLOV, PRIEMYSELNÁ VÝROBA, VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

26.11.2018

Číslo pomoci

SA.51527 (2018/N)

Členský štát

Taliansko

Región

PUGLIA

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale

Právny základ

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na základné služby a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 42.95 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2023

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale

lungomare nazario sauro

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

08.01.2019

Číslo pomoci

SA.52145 (2018/N)

Členský štát

Poľsko

Región

Poland

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)

Právny základ

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792) , projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na platby poistného

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

65 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat; poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

06.12.2018

Číslo pomoci

SA.52289 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

BAYERN

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm

Právny základ

Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017

Bayerische Haushaltsordnung

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na investície do hmotného majetku a nehmotného majetku poľnohospodárskych podnikov v súvislosti s poľnohospodárskou prvovýrobou

Forma pomoci

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 6 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 3 (v mil.)

Intenzita

90 %

Trvanie

01.01.2019 – 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat; poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen

Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

03.12.2018

Číslo pomoci

SA.52310 (2018/N)

Členský štát

Litva

Región

Lithuania

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Právny základ

Projet d’arrêté du ministre de l’Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l’octroi d’aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na náhradu škody spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 9.2 (v mil.)

Intenzita

80 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Pestovanie netrvácnych plodín, Pestovanie trvácnych plodín

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino av. 19, Vilnius

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

11.01.2019

Číslo pomoci

SA.52534 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

SACHSEN

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Sachsen – Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden

Právny základ

Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2014)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na investície do hmotného majetku a nehmotného majetku poľnohospodárskych podnikov v súvislosti s poľnohospodárskou prvovýrobou

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Chov zvierat

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

08.01.2019

Číslo pomoci

SA.52535 (2018/N)

Členský štát

Nemecko

Región

SACHSEN

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Právny základ

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 0.18 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2023

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat; poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top