EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1210(02)

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ C 360, 10.12.2013, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 360/2


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2013/C 360/02

Dátum prijatia rozhodnutia

14.8.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36731 (13/N)

Členský štát

Poľsko

Región

Pomorskie

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

WNS Global Services (UK) Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

Právny základ

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy WNS Global Services (UK) Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce a Ministrem Gospodarki

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241), zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., zwany dalej „Programem”

Druh opatrenia

Pomoc poskytovaná ad hoc

WNS Global Services (UK) Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

Účel

Regionálny rozvoj, zamestnanosť

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 2,22 PLN (v mil.)

Intenzita

2,55 %

Trvanie

Do 31.12.2015

Sektory hospodárstva

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

23.8.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36814 (13/N)

Členský štát

Poľsko

Región

Dolnośląskie

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

BNY Mellon Poland Sp. z o.o.

Právny základ

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o. a Ministrem Gospodarki

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241), zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r.

Druh opatrenia

Pomoc poskytovaná ad hoc

BNY Mellon Poland Sp. z o.o.

Účel

Regionálny rozvoj, zamestnanosť

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 2,79 PLN (v mil.)

Intenzita

4,72 %

Trvanie

Do 31.12.2015

Sektory hospodárstva

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

2.8.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36900 (13/N)

Členský štát

Rakúsko

Región

Steiermark

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Neufassung des Venture Capital Programms des Landes Steiermark

Právny základ

Beschluss der steiermärkischen Landesregierung GZ FA14C 17-33/02-77 vom 10. Juni 2001

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rizikový kapitál

Forma pomoci

Poskytnutie rizikového kapitálu

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 4,98 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 0,71 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

Do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Steirische Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft m. b. H. (StBFG)

Nikolaiplatz 3

8020 Graz

ÖSTERREICH

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

9.9.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37077 (13/N)

Členský štát

Poľsko

Región

Kujawsko-Pomorskie

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Itella Information Sp. z o.o.

Právny základ

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Itella Information Sp. z o.o. a Ministrem Gospodarki

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r.

Druh opatrenia

Pomoc poskytovaná ad hoc

Itella Information Sp. z o.o.

Účel

Regionálny rozvoj, zamestnanosť

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 1,44 PLN (v mil.)

Intenzita

5,74 %

Trvanie

Sektory hospodárstva

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Top