EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0511(03)

Oznámenie – Verejné konzultácie – Zemepisné označenia zo Švajčiarska a z Lichtenštajnska

OJ C 136, 11.5.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/21


OZNÁMENIE – VEREJNÉ KONZULTÁCIE

Zemepisné označenia zo Švajčiarska a z Lichtenštajnska

2012/C 136/12

Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (1) nadobudla platnosť 1. decembra 2011 (2). Dohoda medzi EÚ, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (3) rozširuje na Lichtenštajnské kniežatstvo, nadobudla platnosť 1. decembra 2011 (4).

V súčasnosti sa v súlade s článkom 16 prílohy 12 uskutočňuje revízia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami. V tejto súvislosti sa uvažuje o tom, že uvedené švajčiarske a lichtenštajnské názvy budú v rámci Európskej únie chránené ako zemepisné označenia.

Komisia vyzýva všetky členské štáty alebo tretie krajiny, či fyzické osoby alebo právnické osoby s legitímnym záujmom, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v niektorom členskom štáte či tretej krajine, aby predložili námietky voči takejto ochrane v podobe náležite odôvodneného vyhlásenia.

Predložené námietky sa musia Komisii doručiť do dvoch mesiacov po uverejnení tohto oznámenia. Predložené námietky by sa mali zasielať na túto e-mailovú adresu: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Predložené námietky sa preskúmajú len vtedy, ak budú doručené v uvedenej lehote a ak sa nimi preukáže, že by ochranou navrhovaného názvu:

a)

vznikol rozpor s názvom rastlinného alebo živočíšneho druhu, v dôsledku čoho by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu v súvislosti so skutočným pôvodom výrobku;

b)

vznikla úplná alebo čiastočná homonymia s názvom, ktorý už je v Únii chránený na základe nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5);

c)

mohlo so zreteľom na povesť ochrannej známky, jej všeobecnú známosť a obdobie jej používania dôjsť k zavádzaniu spotrebiteľa v súvislosti so skutočnou identitou výrobku;

d)

bola ohrozená existencia úplne alebo čiastočne totožného názvu alebo ochrannej známky alebo existencia výrobkov, ktoré boli legálne uvádzané na trh počas najmenej piatich rokov pred dátumom uverejnenia tohto oznámenia;

e)

alebo ak poskytujú podrobné údaje, z ktorých vyplýva, že názov, ktorého ochrana sa posudzuje, je druhový.

Uvedené kritériá sa posúdia vo vzťahu k územiu Únie, ktoré v prípade práv duševného vlastníctva znamená výlučne územie alebo územia, kde sa uvedené práva ochraňujú. Ochrana týchto názvov v Európskej únii je podmienená úspešným ukončením revízie v zmysle uvedeného článku 16 a následným prijatím právneho aktu.

Zoznam zemepisných označení pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  (6)

Trieda výrobkov

Názov

Ochrana

Syry

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse

CHOP

Mäsové výrobky

Glarner Kalberwurst

CHZO


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 16.11.2011, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 297, 16.11.2011, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2011, s. 2.

(5)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(6)  Zoznam poskytnutý švajčiarskymi orgánmi v rámci prebiehajúcej revízie registrovaný vo Švajčiarsku v súlade so švajčiarskym uznesením z 28. mája 1997 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).


Top