EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0511(01)

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

OJ C 136, 11.5.2012, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/13


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 136/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„KITKAN VIISAS“

ES č.: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Kitkan viisas“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Fínsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.7.

Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Názov Kitkan viisas sa používa na ryby druhu sih malý (Coregonus albula) chytené v jazerách vysočiny Koillismaa. Ryby Kitkan viisas majú tieto hlavné znaky:

Veľkosť rýb Kitkan viisas je menšia ako veľkosť mnohých ďalších zásob druhu sih malý. V závislosti od zmeny podmienok chovu počas roku ich priemerná veľkosť po jednom období rastu dosahuje 7 až 9 cm. V dôsledku ich malého vzrastu chrbtica siha malého nestvrdne, ale zostáva mäkká. Dôvodom ich malej veľkosti je nízka úroveň živín vo vodách a krátkosť obdobia rastu.

Kitkan viisas dosahuje pohlavnú zrelosť vo veku asi 15 mesiacov, keď je približne 8 cm dlhý a váži 4 – 5 gramov. Má tmavú farbu, jeho chrbát je takmer čierny, boky má jasno strieborné a plutvy svetlej farby. Od siha veľkého, beličky obyčajnej a iných mladých rýb rovnakej veľkosti ho možno rozoznať podľa veľkosti spodnej čeľuste, ktorá je výrazne dlhšia ako horná čeľusť. Ikry siha malého sú malé: liter ikier obsahuje asi 500 000 rybích vajíčok. Obdobie trenia je na jeseň. Vajíčka sú v zime vo fáze odpočinku a na jar sa počas niekoľkých týždňov vyvinú na mladé ryby.

Počas zimy sa črevá rýb Kitkan viisas úplne vyprázdnia v dôsledku núteného pôstu počas dlhej zimy, takže ich následne nie je potrebné čistiť.

Predávajú sa čerstvé a mrazené.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Nepodstatné

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Sih malý sa živí planktónom a larvami hmyzu. Všetky živiny, ktoré potrebuje, získava z prírodnej sladkej vody vymedzenej zemepisnej oblasti.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Ryby musia byť chytené vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Aby sa zabezpečila kvalita, prvotné spracovanie sa takisto musí uskutočniť v tej istej vymedzenej zemepisnej oblasti. Prvotné spracovanie pozostáva z čistenia a mrazenia, pričom pozostáva z týchto krokov:

Pri čistení sa odstránia aspoň vnútornosti a žiabre siha malého. V prípade potreby sa môžu odstrániť hlava a chvost, ako aj iné časti rýb. Pôvodná ryba sa však musí zachovať v rozpoznateľnej podobe.

Pri mrazení sa teplota rýb zníži aspoň na – 18 °C.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Nepodstatné

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Nepodstatné

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisnú oblasť tvoria povodia riek Koutajoki a Kemjoki tečúcich do Bieleho mora. Ide o oblasti vysočiny v katastri obcí Kuusamo a Posio okrem jazier v pohraničnej oblasti v Ruskom.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Sih Kitkan viisas žije v povodí vysočiny Koillismaa. Táto oblasť sa nachádza blízko severného polárneho kruhu, kde od októbra do mája sú jazerá pokryté ľadom. V priemere je vysočina Koillismaa vo výške 240 metrov nad morom. Vody oblasti majú málo živín a sú čisté s takmer neutrálnym pH.

Zmeny výšky a prietoku vôd sú extrémne malé, v dôsledku čoho sa v povodí jazier v žiadnej časti roku nevyskytujú žiadne prúdy. Podmienky okysličovania vody zostávajú aj počas zimného obdobia dobré. Tieto prírodné podmienky zabezpečujú, že sih zostáva v povodí, kde sa narodil a nemigruje do dolných tokov.

Keďže sú rozmery rýb Kitkan viisas také malé, na ich chytenie je potrebná osobitná rybárska technika. Tradičným a najbežnejším spôsobom používaným miestnymi rybármi pri love siha malého sú záťahové siete. Počas trenia sa na chytanie takisto používajú siete a v lete pascové siete. Vlečné siete sa na chytanie Kitkan viisas nepoužívajú.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

V dôsledku arktických podmienok a nízkej úrovne živín vo vodách je veľkosť rýb Kitkan viisas výrazne menšia ako veľkosť mnohých ďalších druhov sladkovodných sihov. V dôsledku ich malého vzrastu chrbtica siha Kitkan viisas nestvrdne, ale zostáva mäkká. V dôsledku núteného pôstu počas dlhej zimy sa črevá siha úplne vyprázdnia, takže sa počas zimy môžu konzumovať bez čistenia.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Produkt Kitkan viisas je známy svojim charakteristickým vzhľadom, ktorý je výsledkom arktických podmienok vysočiny Koillismaa a nízkej úrovne živín v jej vodách. Tradičné rybárske metódy používané v tejto oblasti a využívanie nečistených sihov v zimnom období je možné najmä vďaka charakteristikám zemepisnej oblasti. Skutočnosť, že ryby Kitkan viisas nemigrujú dolu prúdom, sa takisto odvíja od environmentálnych podmienok vôd tejto zemepisnej oblasti.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top