EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(04)

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

OJ C 71, 9.3.2012, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/33


Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 71/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 9

„CARNE MARINHOA“

ES č.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena a doplnenie týka:

Názov výrobku

Image

Opis výrobku

Image

Zemepisná oblasť

Image

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Spojenie

Image

Označovanie

Vnútroštátne požiadavky

Iné (uveďte)

2.   Druh zmeny a doplnenia (zmien a doplnení):

Zmena a doplnenie jednotného dokumentu alebo zhrnutia

Image

Zmena a doplnenie špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie

Zmena a doplnenie špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu a doplnenie uverejneného jednotného dokumentu [článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie vyplývajúca z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov [článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena a doplnenie (zmeny a doplnenia):

3.1.   Opis výrobku:

Cieľom zmeny a doplnenia je možnosť predávať výrobok „Carne Marinhoa“ podľa vekových a hmotnostných tried zodpovedajúcich platnej právnej úprave a skutočnej hmotnosti zvierat pri ich zabití, ako odpoveď na genetické vylepšenie zamerané na zvýraznenie „mäsovej“ a potlačenie „pracovnej“ funkcie.

Jednotlivé názvy tried výrobku podľa veku a hmotnosti zvierat pri zabití sa zhodujú s platnou právnou úpravou.

3.2.   Zemepisná oblasť:

Chovatelia z obcí Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho a Soure, ktoré susedia so zemepisnou oblasťou produkcie „Carne Marinhoa“, požiadali združenie výrobcov zodpovedné za správu chráneného označenia pôvodu o rozšírenie tejto oblasti, keďže všetky požadované podmienky výroby tohto výrobku, najmä pokiaľ ide o krmivo, chovateľské postupy, hustotu stáda, systém hospodárenia a plemeno, ako aj súvisiace tradičné postupy, sú v týchto obciach splnené. Zistilo sa totiž, že pôdno-klimatické podmienky, chovateľské postupy, hustota stáda, prevažujúca flóra, samotné plemeno „Marinhoa“, systémy a postupy hospodárenia a kŕmenia sú v týchto obciach veľmi podobné až identické, a ich spoločným výsledkom je výrobok, ktorého fyzikálne, chemické a zmyslové vlastnosti sa vo všetkých smeroch zhodujú s výrobkom s chráneným označením „Carne Marinhoa“.

3.3.   Dôkaz o pôvode:

Cieľom je dosiahnuť, aby sa pri dôkaze o pôvode uplatňovali ustanovenia z nariadení (ES) č. 510/2006 a (ES) č. 1898/2006 s jasným a výslovným výkladom postupov, ktoré chovatelia, bitúnky, rozrábkarne a baliarne musia dodržať, aby poskytli dostatočné záruky, pokiaľ ide o zemepisný pôvod výrobku.

3.4.   Označovanie:

Predchádzajúce ustanovenia sa spresnili a preformulovali. Ide teda o schválenie ustanovení, ktorých cieľom je zakázať tretím stranám, aby spájaním CHOP s menom predajcov a iných subjektov zneužívali hodnotu a prestíž tohto chráneného označenia pôvodu. Neexistuje ale žiadna námietka voči tomu, aby sa takéto informácie uvádzali na etikete výrobku.

Okrem toho sa v celej špecifikácii uskutočnili niektoré redakčné a lingvistické úpravy.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„CARNE MARINHOA“

ES č.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Carne Marinhoa“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Portugalsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.1.

Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Ide o veľmi jemné a šťavnaté mäso, ktoré sa získava z hovädzieho dobytka plemena „Marinhoa“ vyznačujúceho sa výraznou korpulentnosťou a dlhým pyskom. Farba mäsa plemena „Marinhoa“ prechádza od bledoružovej u teliat až po tmavočervenú u dospelých zvierat. Mäso je pevné, mierne vlhké a preto šťavnaté. Tuk je biely alebo žltý v závislosti od veku zvierat. Mäso sa môže predávať ako:

teľa – jatočné telá alebo časti zo zvierat zabitých najneskôr vo veku osem mesiacov. Hmotnosť jatočného tela: od 70 kg do 180 kg.

junec – jatočné telá alebo časti zo zvierat zabitých vo veku osem až dvanásť mesiacov. Maximálna hmotnosť jatočného tela: 240 kg.

mladý býk – jatočné telá alebo časti zo samcov alebo samíc zabitých vo veku dvanásť až tridsať mesiacov. Hmotnosť jatočného tela: viac ako 180 kg.

krava – jatočné telá alebo časti zo samíc starších ako tridsať mesiacov. Hmotnosť jatočného tela: viac ako 220 kg.

býk – jatočné telá alebo časti zo samcov starších ako tridsať mesiacov. Hmotnosť jatočného tela: viac ako 220 kg.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Neuplatňuje sa

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

V chove hovädzieho dobytka plemena „Marinhoa“, tak, ako sa vykonáva v uvedenej zemepisnej oblasti, sa vždy využíva tradičné kŕmenie založené na prírodných pastvinách, na ktoré je tento región bohatý.

Ustajnené zvieratá sa v závislosti od ročného obdobia kŕmia krmivami na báze mätonoha, kukurice (listy kukurice), obilnej slamy a sena z daného poľnohospodárskeho podniku alebo z poľnohospodárskych podnikov daného regiónu.

Zvieratá sa môžu kŕmiť múčkami z kukurice, ryže a ostatných obilnín a vedľajších produktov rastlinného pôvodu, ktoré sa vyrábajú alebo majú svoj pôvod v poľnohospodárskom podniku.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Zvieratá, z ktorých sa vyrába výrobok s chráneným označením „Carne Marinhoa“, sa musia narodiť, chovať a zabiť vo vymedzenej zemepisnej oblasti, musia byť zapísané v knihe narodení a musia pochádzať od obidvoch rodičov zapísaných v plemennej knihe plemena „Marinhoa“.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Nezávisle od druhu obchodnej prezentácie výrobku sa na etikete musí povinne nachádzať označenie „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida“, nezmazateľná a neporušiteľná značka zhody, ako aj logotyp chráneného označenia „Carne Marinhoa“.

Image

K predajnému označeniu „AOP – Carne Marinhoa“ nesmie byť pridaný žiadny ďalší údaj či nápis, vrátane značiek distribútorov alebo iných subjektov, aj keď na samotnej etikete sa uvádzať môžu.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisnú oblasť, kde sa rodia, chovajú a zabíjajú zvieratá, z ktorých sa vyrába „Carne Marinhoa“, tvoria: obce Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure a Vagos, ako aj Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta a Palmaz patriace pod obec Oliveira de Azeméis.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Uvedená zemepisná oblasť zahŕňajúca povodia riek Vouga, Águeda a Antuã je jednou z najúrodnejších oblastí Portugalska. Oblasť Marinha sa vyznačuje silne zavlažovanými pôdami s vysokou hladinou spodnej vody, ktoré sú veľmi úrodné a vhodné na produkciu rastlinných krmív. V menej zavlažovaných oblastiach prevláda pestovanie obilia a predovšetkým kukurice. Vlastnosti pôdy veľmi sťažovali zavádzanie mechanizácie. Preto sa využíval vysoký dobytok schopný pracovať vo veľmi náročných podmienkach. Okrem schopnosti pracovať sa pri výbere dobytka kládol dôraz aj na mäso.

Existujúce podmienky umožňujú voľné pasenie zvierat na malých parcelách, alebo kŕmenie na báze kŕmnych plodín a obilia.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Hovädzí dobytok plemena „Marinhoa“, ktorý sa veľmi dobre prispôsobil danému regiónu, sa spočiatku choval na dvojité využitie, t. j. na prácu a na mäso. Aj keď tradičné plodiny a tradičné kŕmenie pretrvalo, hovädzí dobytok sa prestal využívať na prácu a zlepšovanie plemena sa zameralo na produkciu mäsa.

Hovädzí dobytok plemena „Marinhoa“ má morfológiu a telesné znaky dokonale prispôsobené tunajším ťažkým typom pôd a chovnému systému, ktorý sa na tieto podmienky zvlášť adaptoval.

Jatočné telá získavané v tomto produkčnom systéme sú proporcionálne veľké. Mäso plemena „Marinhoa“ je na reze jatočných tiel bledoružové u teliat až tmavočervené u dospelých zvierat. Mäso má pevnú a jemne vlhkú konzistenciu. Tuk môže byť biely alebo bledožltý v závislosti od veku zvierat.

Ide o mäso s výnimočnou šťavnatosťou a chuťou.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP) alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Pôdno-klimatické podmienky oblasti produkcie, ako aj vlastnosti plemena a kŕmenie pozostávajúce z prírodných prvkov viedli k vzniku stredne veľkých až veľkých zvierat. Ich jatočne upravené telá sú na vek porážky niekedy ťažšie. Majú málo vnútorného aj povrchového tuku, mäso má ale zároveň osobitné zmyslové vlastnosti, výnimočnú jemnosť a šťavnatosť, výraznú chuť, pevnú štruktúru a príjemnú konzistenciu pri prežúvaní, a najmä typickú vôňu a chuť primeranej intenzity, ktoré sú v plnej miere odrazom prostredia a prírodného krmiva z otvorených pastvín alebo podávaného zvieratám v stajni.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006]

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top