EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0218(01)

Oznámenie určené osobám, subjektom a orgánom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP, zmenenom a doplnenom rozhodnutím Rady 2012/97/SZBP

OJ C 48, 18.2.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 48/13


Oznámenie určené osobám, subjektom a orgánom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP, zmenenom a doplnenom rozhodnutím Rady 2012/97/SZBP

2012/C 48/03

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Osoby, subjekty a orgány uvedené v prílohe I k rozhodnutiu Rady 2011/101/SZBP (1), zmenenom a doplnenom rozhodnutím Rady 2012/97/SZBP (2), sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby, subjekty a orgány uvedené v predmetnej prílohe by mali byť naďalej zaradené do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP.

Dotknuté osoby, subjekty a orgány sa upozorňujú na možnosť podať žiadosť na príslušné orgány relevantného členského štátu alebo štátov uvedené v prílohe II nariadenia (ES) č. 314/2004 s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 7 nariadenia).

Dotknuté osoby, subjekty alebo orgány môžu Rade podať žiadosť s podpornou dokumentáciou o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedeného zoznamu. Takéto žiadosti je potrebné zaslať na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby, subjekty a orgány sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a v článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2011, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2012, s 50.


Top