EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0038

Vec C-38/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 28. januára 2011 — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública

OJ C 130, 30.4.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 130/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 28. januára 2011 — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública

(Vec C-38/11)

2011/C 130/16

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Amorim Energia BV

Žalovaný: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Prejudiciálna otázka

Bránia články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ (pôvodne články 56 ES a 58 ES) právnej úprave členského štátu, akou je článok 46 ods. 1, článok 96 ods. 2 a 3, článok 14 ods. 3 a článok 89 CIRC [zákon o dani z príjmov právnických osôb], ktorá je síce v súlade so smernicou Rady 90/435/EHS (1) z 23. júla 1990, ale v súvislosti s odstránením dvojitého zdanenia rozdelených ziskov neumožňuje spoločníkom v obchodných spoločnostiach so sídlom v inom členskom štáte zabezpečiť vrátenie zrážkovej dane za tých istých okolností ako spoločníkom obchodných spoločností so sídlom v Portugalsku, pričom na tento účel vyžaduje dlhšie minimálne obdobie trvania podielového vlastníctva a minimálnu, ale značnú výšku podielu, čo spôsobuje odklad alebo nemožnosť odstránenia dvojitého zdanenia?


(1)  Smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, s. 6; Mim. vyd. 09/001, s. 147).


Top