EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC1117(02)

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ C 312, 17.11.2010, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/5


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2010/C 312/02

Dátum prijatia rozhodnutia

15.9.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 221/09

Členský štát

Nemecko

Región

Nünchritz

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Wacker Chemie GmbH

Právny základ

XR 31/07, XR 6/07, X 167/08

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 97,5 mil. EUR

Intenzita

11,72 %

Trvanie

2010 – 2013

Sektory hospodárstva

Chemický a farmaceutický priemysel

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 31

Wilhelm-Buck-Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

12.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 135/10

Členský štát

Rakúsko

Región

Linz-Wels

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aid for the Remediation of a Contaminated Site in Linz (AT)

Právny základ

 

Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder -sicherung

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 146,27 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Oceľ

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5

1010 Wien

ÖSTERREICH

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

29.9.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 178/10

Členský štát

Španielsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Compensación por servicio público asociada a un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente para las centrales de carbón autóctono

Právny základ

Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Služby všeobecného ekonomického záujmu

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 400 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2014

Sektory hospodárstva

Dodávka elektriny, vody a plynu, Uhlie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Dirección General de Política Energética y Minas

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

28.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 257/10

Členský štát

Dánsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Third extension of the Danish guarantee scheme on new debt

Právny základ

Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci približne 600 000 mil. DKK

Intenzita

Trvanie

1.7.2010 – 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Finansiel Stabilitet A/S

Amaliegade 3-5, 5

1256 København K

DANMARK

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

30.9.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 407/10

Členský štát

Dánsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Danish winding-up scheme

Právny základ

Lov om håndtering af nødlidende pengeinstitutter (lov nr. 721 af 25. juni 2010)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie, Úver za zvýhodnených podmienok, Garancia

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

1.10.2010 – 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Slotholmsgade 12

1216 København K

DANMARK

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


Top