EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(05)

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

OJ C 31, 7.2.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/20


Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(2009/C 31/13)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov.

Oblasť, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, sa nachádza v provincii Severné Brabantsko a jej hranice sú tieto:

a)

priamka vedúca z bodu P do bodu A až po priesečník tejto priamky s priamkou, ktorá predstavuje stred rieky Amer, vedľa bodu B;

b)

potom priamka, ktorá tvorí stred rieky Amer a za tým Bergsche Maas od priesečníka uvedeného v odseku „a)“ do bodu C, ktorý sa nachádza v strede Bergsche Maas;

c)

potom priamky medzi dvojicami bodov C – D a D – E;

d)

potom priamka vedúca z bodu E do bodu F až po priesečník s priamkou, ktorá tvorí stred rieky Amer, vedľa bodu F;

e)

potom priamka, ktorá tvorí stred Bergsche Maas od priesečníka uvedeného v odseku „d)“ do bodu, v ktorom táto priamka pretína priamku súradnice x = 137100,00, vedľa bodu G;

f)

potom hranica medzi provinciami Gelderland a Severné Brabantsko od priesečníka uvedeného v odseku „e)“ do priesečníka s touto priamkou od bodu J do bodu I, vedľa bodu H;

g)

potom priamka od priesečníka uvedeného v odseku „f)“ do bodu I;

h)

potom priamka z bodu I do bodu J po priesečník s priamkou medzi týmito bodmi so súradnicami x = 164000,00, y = 421000,00 a x = 189000,00, y = 373000,00, vedľa bodu K;

i)

potom priamka od priesečníka uvedeného v odseku „h)“ po priesečník priamky z bodu N do bodu M s priamkou medzi týmito bodmi so súradnicami x = 164000,00, y = 421000,00 a x = 189000,00, y = 373000,00, vedľa bodu L;

j)

potom priamka medzi priesečníkom uvedeným v odseku „i)“ a bodom M;

k)

potom priamky medzi dvojicami bodov M – N, N – O a O – P.

Súradnice uvedených bodov sú tieto:

Bod

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Oblasť ohraničená týmito bodmi a priamky medzi nimi netvoria súčasť uvedenej oblasti:

Bod

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Súradnice sú vyjadrené v súlade s národným zememeračským systémom („RD“).

Na základe tohto opisu hraníc predstavuje plocha oblasti 2 026 km2.

S odvolaním sa na smernicu uvedenú v úvode a na článok 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet) [zbierka zákonov (Staatsblad) 2002, č. 542] minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie konkurenčnej žiadosti o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v oblasti ohraničenej uvedenými bodmi a súradnicami.

Príslušným orgánom na udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článkoch 5 ods. 1, 5 ods. 2 a 6 ods. 2 uvedenej smernice sú ustanovené v zákone o ťažbe (zbierka zákonov 2002, č. 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a mali by sa zaslať na adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie môžete získať od pána E.J. Hoppela na telefónnom čísle: (31-70) 379 77 62.


Top