EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0726(05)

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES – Predĺženie lehoty — Žiadosť predložená členským štátom

Ú. v. EÚ C 189, 26.7.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/15


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES – Predĺženie lehoty

Žiadosť predložená členským štátom

(2008/C 189/09)

Dňa 19. mája 2008 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1).

Táto žiadosť, predložená Poľskou republikou, sa týka výroby a veľkoobchodného predaja elektrickej energie v tejto krajine. Žiadosť bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 43. Pôvodná lehota uplynie dňa 20. augusta 2008.

Vzhľadom na skutočnosť, že útvary Komisie potrebujú získať a preskúmať ďalšie informácie, a v súlade s ustanoveniami článku 30 odseku 6 tretej vety sa lehota, ktorú má Komisia k dispozícii na prijatie rozhodnutia o tejto žiadosti, predlžuje o jeden mesiac.

Konečná lehota teda uplynie 20. septembra 2008.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.


Top