EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0726(03)

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení týkajúcich sa dovozu bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

Ú. v. EÚ C 189, 26.7.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 189/12


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení týkajúcich sa dovozu bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

(2008/C 189/06)

1.

Podľa článku 18 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených vyrovnávacích opatrení uplynie dňom uvedeným v tabuľke (1).

2.   Postup

Výrobcovia zo Spoločenstva môžu podať písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu subvencovania a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, predstavitelia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia zo Spoločenstva príležitosť doplniť, vyvrátiť alebo predĺžiť pripomienky k záležitostiam, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie.

3.   Lehota

Výrobcovia zo Spoločenstva môžu na základe vyššie uvedených skutočností predložiť Európskej komisii písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), J-79 4/23, B-1049 Brussels (2) kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však do troch mesiacov pred dátumom uvedeným v tabuľke uvedenej ďalej v texte.

4.

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2026/97.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti

Posteľná bielizeň (typ bavlny)

India

Vyrovnávacie clo

Nariadenie Rady (ES) č. 74/2004 (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1840/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 4)

18. 1. 2009


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Fax: (32-2) 295 65 05.


Top