EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(09)

Oznámenie o nastávajúcom uplynutí platnosti niektorých antidumpingových opatrení

OJ C 111, 6.5.2008, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/50


Oznámenie o nastávajúcom uplynutí platnosti niektorých antidumpingových opatrení

(2008/C 111/16)

1.

Podľa ustanovení článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 (1) o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva Komisia oznamuje, že, v prípade, ak nebude začaté preskúmanie v súlade s nasledovným postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia Spoločenstva môžu podať písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, ak sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, budú mať vývozcovia, dovozcovia, predstavitelia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia Spoločenstva príležitosť doplniť, vyvrátiť alebo predložiť pripomienky k záležitostiam, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie.

3.   Časová lehota

Výrobcovia Spoločenstva môžu, na základe vyššie uvedených informácií, predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie Európskej komisii, Generálnemu riaditeľstvu pre obchod (oddelenie H-1), J-79 4/23, B-1049 Brusel (2), a to kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však do troch mesiacov pred dátumom uvedeným v tabuľke.

4.

Toto oznámenie je uverejnené v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti

Furfurylalkohol

Čínska ľudová republika

Antidumpingové clo

Nariadenie Rady (ES) č. 1905/2003 (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 1)

1. 11. 2008


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Fax: (32-2) 295 65 05.


Top