EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(05)

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení (Text s významom pre EHP)

OJ C 111, 6.5.2008, p. 26–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/26


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

(2008/C 111/10)

Nasledujúci zoznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pre tlakové zariadenia a harmonizované podporné normy pre materiály používané pri výrobe tlakových zariadení. V prípade harmonizovanej podpornej normy pre materiály sa predpoklad zhody so základnými bezpečnostnými opatreniami obmedzuje na technické údaje materiálov, ktoré sú v tejto norme obsiahnuté, a nepredpokladá sa vhodnosť materiálu pre určité zariadenie. Technické údaje uvedené v materiálovej norme treba preto hodnotiť vzhľadom na konštrukčné požiadavky na toto osobitné zariadenie s cieľom overiť, či sú splnené základné bezpečnostné požiadavky smernice o tlakových zariadeniach.

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN 19:2002

Priemyselné armatúry. Označovanie kovových armatúr

 

CEN

EN 287-1:2004

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 9. 2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy

 

EN 473:2000/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 4. 2006)

CEN

EN 593:2004

Priemyselné ventily. Kovové uzatváracie motýľové klapky

 

CEN

EN 764-5:2002

Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumentácia o zhode a kontrole materiálov

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Meď a zliatiny medi. Bezšvové, okrúhle medené rúry na vodu a plyn v zdravotníckych a ohrievacích zariadeniach

 

CEN

EN 1092-1:2007

Príruby a ich spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 1: Príruby z ocele

 

CEN

EN 1092-3:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 3: Príruby zo zliatin medi

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 4: Príruby zo zliatin hliníka

 

CEN

EN 1171:2002

Priemyselné armatúry. Liatinové posúvače

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 1: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách pod –80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 2: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách od –80 °C do –20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Príruby a ich spoje. Pravidlá výpočtu kruhových tesnení prírubových spojov. Časť 1: Metóda výpočtu

 

CEN

EN 1626:1999

Kryogénne nádoby. Ventily pre kryogénnu prevádzku

 

CEN

EN 1653:1997

Meď a zliatiny medi. Hrubé plechy, plechy a kotúče na bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplej vody (obsahuje Zmenu A1:2000)

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením triedy. Časť 3: Príruby zo zliatin medi

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením triedy. Časť 4: Príruby zo zliatin hliníka

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogénne nádoby. Kompatibilita plynu s materiálom

EN 1797-1:1998

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

CEN

EN 1866:2005

Prenosné hasiace zariadenia

 

CEN

EN 1983:2006

Priemyselné ventily. Oceľové guľové ventily

 

CEN

EN 1984:2000

Priemyselné armatúry. Oceľové posúvače

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 1: Poistné ventily (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostné poistné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 3: Bezpečnostné ventily a bezpečnostné zariadenia s prietržným kotúčom v kombinácii (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 4: Poistné ventily s pomocným ovládaním (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 5: Ovládané bezpečnostné systémy na uvoľnenie tlaku (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 2: Hliník a zliatiny hliníka (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 3: Meď a zliatiny medi (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 4: Nikel a zliatiny niklu (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 5: Titán a zliatiny titánu, zirkón a zliatiny zirkónu ISO 9606-5:2000 (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 2: Nelegované a legované ocele na vyššie teploty

EN 10028-2:1992

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 3: Normalizačne žíhané zvariteľné jemnozrnné ocele

EN 10028-3:1992

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 4: Ocele legované niklom so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách

EN 10028-4:1994

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 5: Zvariteľné termomechanicky valcované jemnozrnné ocele

EN 10028-5:1996

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 6: Zvariteľné zošľachtené jemnozrnné ocele

EN 10028-6:1996

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10204:2004

Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly

 

CEN

EN 10213:2007

Oceľové odliatky na tlakové účely

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31. 5. 2008

CEN

EN 10216-1:2002

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote (Konsolidovaný text)

EN 10216-2:2002

Dátum uplynul

(29. 2. 2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Rúry z legovanej jemnozrnnej ocele

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nehrdzavejúce oceľové rúry

 

CEN

EN 10217-1:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Elektricky zvárané rúry z nelegovanej a legovanej ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Rúry z legovanej jemnozrnnej ocele

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Elektricky zvárané nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nelegované a legované oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Nelegované oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 7: Rúry z nehrdzavejúcej ocele

 

CEN

EN 10222-1:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na voľne kované výkovky

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 2: Feritické a martenzitické ocele so stanovenými vlastnosťami pri zvýšených teplotách

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 3: Niklové ocele so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách

 

CEN

EN 10222-4:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 4: Zvárateľné jemnozrnné ocele s vysokou medzou klzu

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce ocele

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Tvarovky na priváranie. Časť 2: Nelegované a legované feritické ocele s osobitnými kontrolnými požiadavkami

 

CEN

EN 10253-4:2008

Tvarovky na priváranie na tupo. Časť 4: Tvárnené austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce (duplexné) ocele s osobitnými kontrolnými požiadavkami

 

CEN

EN 10269:1999

Oceľové a niklové zliatiny na upevňovacie prvky na nasadenie pri zvýšených a/alebo nízkych teplotách

 

EN 10269:1999/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

 

CEN

EN 10305-6:2005

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Zvárané rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastové potrubné systémy na priemyselné aplikácie. Polyvinylidénfluorid (PVDF). Špecifikácie súčastí a systému (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Prístroje na indikovanie hladiny kvapalín. Požiadavky, skúšanie a značenie

 

CEN

EN 12263:1998

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné spínacie zariadenia na obmedzovanie tlaku. Požiadavky a skúšky

 

CEN

EN 12266-1:2003

Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 1: Tlakové skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritériá. Povinné požiadavky

 

CEN

EN 12284:2003

Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Ventily. Požiadavky, skúšanie a označenie

 

CEN

EN 12288:2003

Priemyselné armatúry. Posúvače z medených zliatin

 

CEN

EN 12334:2001

Priemyselné armatúry. Liatinové spätné ventily

 

EN 12334:2001/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky. Osobitné požiadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zariadení

 

CEN

EN 12420:1999

Meď a zliatiny medi. Výkovky

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogénne nádoby. Kryogénne ohybné hadice

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

 

CEN

EN 12452:1999

Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

 

CEN

EN 12516-1:2005

Armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 1: Tabuľková metóda pre oceľové plášte armatúr

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 2: Postup výpočtu plášta oceľových armatúr

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 3: Experimentálna metóda

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 4: Postup výpočtu plášťa armatúr vyrobených z kovových materiálov iných ako oceľ

 

CEN

EN 12542:2002

Stabilne inštalované zvárané valcové nadzemné nádrže z ocele sériovej výroby na skladovanie skvapalneného uhľovodíkového plynu (LPG) s objemom do 13 m3 vrátane. Konštrukcia a výroba

 

EN 12542:2002/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 5. 2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry pre zariadenia

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2005)

CEN

EN 12778:2002

Riad. Tlakové hrnce na domáce používanie

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 2: Materiály na časti kotlov a príslušenstvo namáhané tlakom

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 5: Vyhotovovanie a konštrukcia tlakových častí kotla

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 6: Kontrola pri výrobe, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7: Požiadavky na výstroj kotla

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 8: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na kvapalné a plynné palivá

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 9: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na práškové palivá

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 10: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 11: Požiadavky na obmedzovacie zariadenia kotla a príslušenstva

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 14: Požiadavky na spalinové systémy DENOX použitím skvapalneného stlačeného čpavku a vodného roztoku čpavku

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 16: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov tuhých palív na rošte alebo fluidnej vrstve

 

CEN

EN 12953-1:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 1: Všeobecne

 

CEN

EN 12953-2:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 2: Materiály na tlakové časti kotlov a na príslušenstvo

 

CEN

EN 12953-3:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí

 

CEN

EN 12953-4:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 4: Výroba a zhotovenie tlakových častí kotla

 

CEN

EN 12953-5:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 5: Kontrola počas výroby, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla

 

CEN

EN 12953-6:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 6: Požiadavky na výstroj kotla

 

CEN

EN 12953-7:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 7: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na kvapalné a plynné palivá

 

CEN

EN 12953-8:2001

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 8: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku

 

CEN

EN 12953-9:2007

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 9: Požiadavky na obmedzovacie zariadenia kotla a príslušenstva

 

CEN

EN 12953-12:2003

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 12: Požiadavky na roštové spaľovacie systémy kotlov na tuhé palivá

 

CEN

EN 13121-1:2003

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 1: Suroviny. Technické podmienky a podmienky prijateľnosti

 

CEN

EN 13121-2:2003

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 2: Kompozitné materiály. Chemická odolnosť

 

CEN

EN 13133:2000

Tvrdé spájkovanie. Skúška spájkovača

 

CEN

EN 13134:2000

Tvrdé spájkovanie. Skúška postupu spájkovania

 

CEN

EN 13136:2001

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Poistné zariadenia proti prekročeniu tlaku a im príslušné potrubia. Výpočtové postupy

 

EN 13136:2001/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Špecifikácia a skúšanie cisternových ventilov a armatúr na LPG

EN 13175:2003

Dátum uplynul

(30. 9. 2007)

CEN

EN 13348:2001

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúrky na medicínske plyny alebo vákuum

 

EN 13348:2001/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2005)

CEN

EN 13371:2001

Kryogénne nádoby. Spojky pre kryogénnu prevádzku

 

CEN

EN 13397:2001

Priemyselné armatúry. Membránové ventily vyrobené z kovových materiálov

 

CEN

EN 13445-1:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 1: Všeobecne

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(29. 2. 2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 2: Materiály

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(15. 8. 2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 8. 2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Poznámka 3

30. 9. 2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 4. 2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 4: Výroba

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 5: Kontrola a skúšanie

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 11. 2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 6: Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob a častí nádob zhotovených z tvárnej liatiny s guľôčkovým grafitom

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 8: Dodatočné požiadavky pre tlakové nádoby z hliníka a z hliníkových zliatin

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 1: Základné požiadavky

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 2: Návrh, výroba, kontrola a skúšanie

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály

 

CEN

EN 13480-3:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 5. 2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia

 

CEN

EN 13480-5:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie

 

CEN

EN 13480-6:2004

Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Dodatočné požiadavky na hliníkové potrubia a potrubia z hliníkových zliatin

 

CEN

EN 13611:2007

Bezpečnostné a riadiace prístroje pre horáky na plynné palivá a spotrebiče plynných palív. Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 1: Poistné ventily na kryogénnu prevádzku

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 2: Poistné membrány na kryogénnu prevádzku

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 3: Určenie požadovaného vypúšťania. Kapacita a rozmery

 

CEN

EN 13709:2002

Priemyselné armatúry. Uzavieracie ventily a uzavierateľné spätné ventily z ocele

 

CEN

EN 13789:2002

Priemyselné armatúry. Liatinové uzatváracie ventily

 

CEN

EN 13799:2002

Ukazovateľ stavu naplnenia nádob na LPG

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Zlievarenstvo. Austenitické liatiny

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Tlakové nádoby navíjané z vláken. Materiály, navrhovanie, výroba a skúšanie

 

CEN

EN 14071:2004

Poistné tlakové ventily pre zásobníky na LPG. Príslušenstvo

 

CEN

EN 14075:2002

Sériovo vyrábané stabilne inštalované zvárané valcovité nádoby z ocele na skladovanie skvapalneného ropného plynu (LPG) pod zemou s objemom do 13 m3. Návrh a výroba

 

EN 14075:2002/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2005)

CEN

EN 14129:2004

Poistné tlakové ventily pre zásobníky na LPG

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 1: Základné požiadavky

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 2: Navrhovanie, výroba, kontrola a skúšanie

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Veľkopriestorové vodné kotly z koróziovzdornej ocele

 

CEN

EN 14276-1:2006

Tlakové zariadenie chladiacich systémov a tepelných čerpadiel. Časť 1: Nádoby. Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 14341:2006

Priemyselné ventily. Oceľové spätné klapky

 

CEN

EN 14359:2006

Uzatvorené zásobníky stlačeného plynu pre tekutinové hnacie systémy

 

CEN

EN 14382:2005

Bezpečnostné zariadenia pre regulačné stanice a regulačné zariadenia. Bezpečnostné uzatváracie zariadenia plynu na vstupný tlak do 10 barov

 

CEN

EN 14570:2005

Príslušenstvo nadzemných a podzemných zásobníkov na skladovanie skvapalneného ropného plynu (LPG)

 

EN 14570:2005/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 8. 2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Vlnovcové kovové koncovky hadíc na tlakové použitie. Časť 1: Požiadavky

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastové potrubné systémy na priemyselné aplikácie. Akrylonitril-butadién-styrén (ABS), nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Špecifikácie súčastí a systému. Metrický rad (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Plastové potrubné systémy na priemyselné aplikácie. Polybutén (PB), polyetylén (PE) a polypropylén (PP). Špecifikácie súčastí a systému. Metrický rad (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Schválenie na základe predvýrobnej skúšky zvárania (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 1: Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Poznámka 3

31. 8. 2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 2: Oblúkové zváranie hliníka a zliatin hliníka (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 4: Oprava hliníkových odliatkov zváraním (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 5: Oblúkové zváranie titánu, zirkónu a ich zliatin (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 6: Oblúkové a plameňové zváranie medi a jej zliatin (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 7: Zváranie návarov (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 8: Priváranie rúr na rúrkovnicu (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 11: Zváranie elektrónovým a laserovým lúčom (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Zváranie. Trecie zváranie kovových materiálov (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Priemyselné ventily. Guľové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Priemyselné ventily. Klapky z termoplastických materiálov (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Priemyselné ventily. Spätné ventily z termoplastických materiálov (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Priemyselné ventily. Membránové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Priemyselné ventily. Posuvné ventily z termoplastických materiálov (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Priemyselné ventily. Priame (guľové) ventily z termoplastických materiálov (ISO 21787:2006)

 

Poznámka 1

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 3

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (3).

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

European Committee for Standardization (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francúzsko. Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top