EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0614(04)

Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr (ďalej len dozorné agentúry ) schválených členskými štátmi v súlade s prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 800/1999 (Tento zoznam nahrádza zoznam uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 215 z 2. septembra 2005, s. 4 )

OJ C 139, 14.6.2006, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/23


Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr (ďalej len „dozorné agentúry“) schválených členskými štátmi v súlade s prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 800/1999

(Tento zoznam nahrádza zoznam uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 215 z 2. septembra 2005, s. 4)

(2006/C 139/06)

1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V zmysle článku 16 ods.1 písm. b) a ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (EHS) č. 800/1999 (1), sú dozorné agentúry schválené členskými štátmi oprávnené vystaviť potvrdenia o vyložení a dovoze poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytuje náhrada pri vývoze do tretej krajiny alebo aspoň pri príchode týchto výrobkov na miesto určenia v tretej krajine.

Ďalej sú dozorné agentúry schválené a kontrolované členským štátom v súlade s článkami 16 písm. a) a 16 písm. f) nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo úradnou agentúrou členského štátu zodpovedné za vykonávanie kontrol ustanovených v článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 639/2003 (požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s dobrými životnými podmienkami hovädzieho dobytka počas prepravy).

Za schválenie a kontrolu dozorných agentúr nesú zodpovednosť členské štáty.

Schválenie dozornej agentúry jedným členským štátom je platné vo všetkých členských štátoch. To znamená, že potvrdenia vydané schválenými dozornými agentúrami môžu byť použité v celom Spoločenstve, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte má dozorná agentúra vydávajúca predmetné potvrdenie svoje sídlo.

S cieľom informovať vývozcov poľnohospodárskych výrobkov Spoločenstva, Komisia pravidelne uverejňuje aktualizovaný zoznam dozorných agentúr schválených členskými štátmi. Priložený zoznam bol aktualizovaný 1. apríla 2006.

2.   OZNÁMENIE

Komisia upriamuje pozornosť vývozcov na nasledujúce body:

Skutočnosť, že je dozorná agentúra uvedená na zozname, automaticky nezaručuje, že potvrdenia vydané touto agentúrou sú akceptovateľné. Môžu sa požadovať dodatočné dôkazy. Taktiež sa môže skonštatovať a posteriori, že vydané potvrdenia nie sú presné.

Agentúry možno kedykoľvek vyradiť zo zoznamu. Vývozca by si mal ešte predtým, ako začne spolupracovať s niektorou z týchto agentúr, overiť u vnútroštátnych orgánov (pozri prílohu X k nariadeniu (ES) č. 800/1999), či je daná agentúra ešte schválená.

V prípade, že by chcel vývozca získať viac informácií o niektorej z týchto agentúr, môže sa informovať u vnútroštátneho orgánu, ktorým bola agentúra schválená.


(1)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).


PRÍLOHA

Zoznam dozorných agentúr schválených členskými štátmi

DÁNSKO

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel: (45) 86 21 62 11

Fax: (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

Schválenie je platné: od 21. 7. 2005 do 20. 7. 2008

NEMECKO

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel: (49-51) 616 03 90

Fax: (49-51) 616 03 91 01

ipc@ipc-hormann.com

Schválenie je platné: od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2009

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26 A

D-13355 Berlin

Tel.: (49-30) 283 05 73-0

Fax: (49-30) 283 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

Schválenie je platné: od 1. 6. 2005 do 31. 5. 2008

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt- Block T

Alter Wandrahm 12

D-20457 Hamburg

Tel.: (49-40) 309 76 60

Fax: (49-40) 32 14 86

igebhh@t-online.de

Schválenie je platné: od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008

ŠPANIELSKO

SGS Espaňola de Control S.A. (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel: (34) 91 313 80 00

Fax: (34) 91 313 80 80

www.sgs.es

e-mail: david.perez@sgs.com

Schválenie je platné: od 6. 5. 2005 do 5. 5. 2008

BSI Inspectorate Española, SA (1)

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28043 Madrid

Tel: (34) 915 972 272

Fax: (34) 915 974 606

www.bsi-global.com/inspectorate

e-mail: fcampillay@bsi-inspectorate.es

Schválenie je platné: od 23. 5. 2005 do 22. 5. 2008

FRANCÚZSKO

SGS AGRI MIN

191, Avenue Aristide-Briand

F-94 237 Cachan cedex

Tel: (33) 232 188 100

Fax: (33) 232 128 820

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

Schválenie je platné: od 6. 10. 2004 do 6. 10. 2007

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13 110 Port de Bouc

Tel: (33) 442 350 460

Fax: (33) 442 400 964

sicea.intl@wanadoo.fr

Schválenie je platné: od 6. 10. 2004 do 6. 10. 2007

TALIANSKO

SOCIETÀ SGS ITALIA Spa

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel.: (39-02) 73 931

Fax: (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

Schválenie je platné: od 14. 3. 2005 do 13. 3. 2008

SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel.: (39-05) 44 42 22 42

Fax: (39-05) 44 59 07 65

controlli@viglienzoni.it

Schválenie je platné: od 14. 2. 2006 do 13. 2. 2009

SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel.: (39-010) 57 16-1

Fax: (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

Schválenie je platné: od 15. 6. 2004 do 14. 6. 2007

HOLANDSKO

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel: (31-10) 282 33 90

Fax: (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

Schválenie je platné: od 1. 11. 2005 do 31. 10. 2008

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel: (31-10) 460 99 11

Fax: (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

Schválenie je platné: od 1. 2. 2004 do 31. 1. 2007

RAKÚSKO (2)

Vetcontrol GmbH

Scheifling 7

A- 9300 St. Veit/Glan

Tel.: (43-4) 21 22 88 75

Fax: (43-4) 21 22 88 754

office@vetcontrol.at

Schválenie je platné: od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006

POĽSKO

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

PL-81-404 Gdynia

tel.: (48-58) 660 77 20

fax: (48-58) 600 77 21

www.hamilton.net.pl

Schválenie je platné: od 3. 12. 2004 do 3. 12. 2007

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

PL-70-900 Szczecin

tel.: (48-91) 434 02 11

fax: (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

Schválenie je platné: od 3. 12. 2004 do 3. 12. 2007

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

PL-01-233 Warszawa

tel.: (48-22) 329 22 22

fax: (48-22) 329 22 20

www.sgs.pl

Schválenie je platné: od 3. 12. 2004 do 3. 12. 2007

FÍNSKO

SGS INSPECTION SERVICES OY

Särkiniementie 3

P.O. Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel.: (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax: (358-9) 692 46 73

Pirjo.alhola@sgs.com

Schválenie je platné: od 15. 3. 2005 do 15. 3. 2008

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FIN-00500 Helsinki

Tel.: (358-9) 47 63 63 00

Fax: (358-9) 47 63 63 63

average.finland@krogius.com

www.krogius.com

Schválenie je platné: od 24. 3. 2006 do 24. 3. 2009

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel.: (44-2890) 74 04 51

Fax: (44-2890) 74 02 72

info@cuireland.com

Schválenie je platné: od 1. 3. 2006 do 1. 3. 2009

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel.: (44-1708) 68 02 00

Fax: (44-1708) 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com

Schválenie je platné: od 4. 4. 2004 do 4. 4. 2007.


(1)  Táto spoločnosť bola schválená aj na vykonávanie kontrol v tretích krajinách v rámci nariadenia (ES) č. 639/2003 (dobré životné podmienky hovädzieho dobytka počas prepravy).

(2)  Táto spoločnosť bola schválená na vykonávanie kontrol v tretích krajinách v rámci nariadenia (ES) č. 639/2003 (dobré životné podmienky hovädzieho dobytka počas prepravy).

(3)  Oprávnenie tejto spoločnosti na vydávanie potvrdení je obmedzené na určitý počet tretích krajín. Ak chcete získať viac informácií ohľadom zoznamu týchto krajín, obráťte sa na fínske orgány.


Top