EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0224(05)

Oznam o podaní žiadosti o povolenie na geotermický prieskum

OJ C 46, 24.2.2006, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 46/31


Oznam o podaní žiadosti o povolenie na geotermický prieskum

(2006/C 46/07)

Firma Geotermica s.r.l. s obchodným sídlom v S. Cataldo (CL), Viale della Rinascita no 6, C.F. 02349731204 podala 22. júna 2005 na Odbor priemyslu, orgán oprávnený udeľovať geologické práva v regióne Sicília, so sídlom na adrese Via Ugo La Malfa č. 87/89, PSČ 90146, Palermo, (Taliansko), žiadosť v zmysle regionálneho zákona Sicílie č. 14 z 3. júla 2000 o transpozícii a uplatňovaní smernice 94/22/ES o povolenie vykonávať geotermický prieskum na územiach v oblasti Piana di Serraglio a na hraničných územiach v južnej časti ostrova Pantelleria, ktorý patrí do provincie Trapani, o rozlohe 6 495 126 m2.

Zberné územie oblasti, pre ktorú sa žiada povolenie, je vymedzené plynulou čiarou spájajúcou body A, B, C, D, E, F, G, H, pod ktorými sa rozumie:

A)

Severovýchodný okraj Casa Valenza – 75 m po pobrežnej ceste vo výške 116 m nad hladinou mora;

B)

Východný okraj Casa Bonomo južne od C. da Kahassa vo výške 165 m nad hladinou mora;

C)

Neidentifikovaný južný okraj Dammuso vo výške 516 a 780 m a severozápadne od Casa Pinedo;

D)

Západný okraj Casa Rizzo južne od vnútornej obvodovej cesty vo výške 250 m nad hladinou mora;

E)

Severozápadný okraj Casa Valenza – 370 m východne od Cuddie Patite vo výške 370 m nad hladinou mora;

Geografické súradnice

Vrcholový bod

Sev. zem. šírka

Vých. zemepisná dĺžka (M. Mario)

A

36° 45′ 08,43″

11° 58′ 58,34″

B

36° 45′ 53,84″

11° 59′ 00,83″

C

36° 46′ 33,57″

12° 00′ 29,12″

D

36° 46′ 18,97″

12° 01′ 25,59″

E

36° 45′ 36,00″

12° 01′ 41,25″

Záujemcovia môžu podávať žiadosti o povolenie na uvedené územie do 90 dní od uverejnenia tohto oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie. Žiadosti doručené po uvedenom termíne sa považujú za neprijateľné. Dekrét o udelení povolenia na prieskum bude vystavený do šiestich mesiacov po konečnom termíne odovzdania žiadostí. S odkazom na článok 5 odsek 1 smernice 94/22/ES sa oznamuje, že kritériá, na základe ktorých sa vydávajú povolenia na prieskum a výrobu, boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 396 z 19. decembra 1998 s odkazom na ustanovenia legislatívneho dekrétu prezidenta republiky č. 625 z 25. novembra 1996 (uverejneného v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 293 zo 14. decembra 1996) o transpozícii a implementácii uvedenej smernice do talianskeho právneho poriadku a upresnené v uvedenom regionálnom zákone Sicílie č. 14 z 3. júla 2000 (uverejnenom v Úradnom vestníku regiónu Sicília č. 32 zo 7. júla 2000).

Podmienky vykonávanie alebo ukončenie činností a s nimi súvisiace požiadavky sú stanovené v citovanom regionálnom zákone Sicílie č. 14 z 3. júla 2000 a v štandardnej špecifikácii uvedenej v dekréte Odboru priemyslu č. 91 z 30. októbra 2003 a č. 88 z 20. októbra 2004, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku regiónu Sicília č. 49, časť I zo 14. novembra 2003 a č. 46, časť I z 5. novembra 2004.

Dokumenty k žiadosti sú uložené na Regionálnom úrade pre uhľovodíky a geotermiku na adrese Corpo Regionale delle Miniere, Via C. Camilliani 87, PSČ 90145, Palermo, (Taliansko), kde sú k dispozícii na nahliadnutie prípadným záujemcom.


Top