EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0628(02)

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (Text s významom pre EHP)

OJ C 156, 28.6.2005, p. 7–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/7


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu

(2005/C 156/08)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci

 XT 9/04

Členský štát

 Spojené kráľovstvo

Región

 West Midlands

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham, a miestny zásobovateľský reťazec

Právny základ

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná čiastka

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková čiastka pomoci

169 764 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 4. apríla 2004

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci

Do 31. decembra 2004

Účel pomoci

Všeobecná odborná príprava

Áno

Špecifická odborná príprava

Áno

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc súvisiacu s odbornou prípravou

Nie

Obmedzené na špecifické sektory

Áno

Poľnohospodárstvo

 

Rybné hospodárstvo a akvakultúra

 

Ťažba uhlia

 

Priemyselná výroba

 

alebo

 

Výroba ocele

 

Stavba lodí

 

Výroba syntetických vlákien

 

Zásobovateľský reťazec – motorové vozidlá

 Áno

Iná priemyselná výroba

 

Všetky služby

 

alebo

 

Služby námornej dopravy

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Patrick Cross

Birmingham a Solihull LSC

Adresa:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Veľká individuálne poskytnutá pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Opatrenie vylučuje poskytnutie pomoci alebo vyžaduje, aby bola Komisia vopred informovaná o poskytnutej pomoci, ak suma poskytnutej pomoci jednej spoločnosti na jeden projekt odbornej prípravy presahuje 1 milión EUR.

Áno

 


Pomoc číslo

XT 13/04

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

West Midlands

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti, ktorá je príjemcom individuálnej pomoci

LDV Training Pilot

Právny základ

Training: Employment Act 1973 Section 2 (1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Plánované ročné výdavky podľa programu alebo celková suma individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná suma

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková suma pomoci

600 000 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna výška pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum realizácie

Od 1. apríla 2004

Trvanie programu alebo poskytnutej individuálnej pomoci

Do 30. septembra 2005

Cieľ pomoci

Všeobecné odborné vzdelávanie

Áno

Špecifické odborné vzdelávanie

Nie

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia oprávnené získať pomoc v odbornom vzdelávaní

Nie

Obmedzenie na vybrané odvetvia

Áno

poľnohospodárstvo

 

rybolov a vodné hospodárstvo

 

ťažba uhlia

 

všetky výroby

 

alebo

 

oceliarstvo

 

stavba lodí

 

výroba syntetických vlákien

 

motorové vozidlá

Áno

iná výroba

 

všetky služby

 

alebo

 

služby námornej dopravy

 

iné dopravné služby

 

finančné služby

 

iné služby

 

Názov a adresa orgánu, ktorý poskytuje dotáciu

Názov:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Adresa:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Poskytnutie veľkej individuálnej pomoci

V súlade s článkom 5 nariadenia

Opatrenie vylučuje poskytnutie pomoci alebo vyžaduje predchádzajúce oznámenie Komisii o poskytnutí pomoci, ak suma pomoci poskytnutá jednému podniku na jeden projekt odborného vzdelávania presiahne 1 milión EUR.

Áno

 


Číslo pomoci

XT 15/04

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Severovýchod Anglicka

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Melinar Productivity Training – Dupont SA (UK) Ltd

Právny základ

Regional Development Act 1998

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná suma

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková suma pomoci

394 000 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 30. marca 2004

Trvanie programu alebo poskytnutie individuálnej pomoci

Do 31. marca 2005

Účel pomoci

Všeobecné odborné vzdelávanie

Áno

Špecifické odborné vzdelávanie

Áno

Predmetné hospodárske odvetvia

Všetky odvetvia oprávnené na pomoc vzdelávaniu

 

Obmedzené na špecifické odvetvia

Áno

poľnohospodárstvo

 

rybné hospodárstvo a akvakultúra

 

ťažba uhlia

 

všetky výrobné odvetvia

 

alebo

 

Oceľ

 

Stavba lodí

 

Syntetické vlákna

 

Motorové vozidlá

 

Iné výrobné odvetvia

 

všetky služby

 

alebo

 

Služby námornej dopravy

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby/chemikálie

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

ONE NorthEast

Adresa:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Individuálna pomoc veľkého rozsahu

V súlade s článkom 5 nariadenia.

Opatrenie vylučuje poskytnutie pomoci alebo vyžaduje predchádzajúce oznámenie Komisii o poskytnutí pomoci, ak suma pomoci poskytnutá jednému podniku na jeden projekt odborného vzdelávania presiahne 1 milión EUR.

Áno

 


Číslo pomoci

XT 16/04

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Severovýchod Anglicka

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Riadenie všeobecne – Dupont SA (UK) Ltd

Právny základ

Regional Development Act 1998

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná suma

 

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková suma pomoci

667 000 GBP

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 30. marca 2004

Trvanie programu pomoci alebo poskytnutie individuálnej pomoci

Do 31. marca 2005

Účel pomoci

Všeobecné odborné vzdelávanie

Áno

Špecifické odborné vzdelávanie

 

Predmetné hospodárske odvetvia

Všetky odvetvia oprávnené získať pomoc v odbornom vzdelávaní

 

Obmedzené na špecifické sektory

Áno

poľnohospodárstvo

 

rybné hospodárstvo a akvakultúra

 

ťažba uhlia

 

všetky výrobné odvetvia

 

alebo

 

Oceľ

 

Stavba lodí

 

Syntetické vlákna

 

Motorové vozidlá

 

Iné výrobné odvetvia

 

Všetky služby

 

alebo

 

Služby námornej dopravy

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby/chemikálie

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

ONE NorthEast

Adresa:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Individuálna pomoc veľkého rozsahu

V súlade s článkom 5 nariadenia.

Opatrenie vylučuje poskytnutie pomoci alebo vyžaduje predchádzajúce oznámenie Komisii o poskytnutí pomoci, ak suma pomoci poskytnutá jednému podniku na jeden projekt odborného vzdelávania presiahne 1 milión EUR.

Áno

 


Číslo pomoci

XT 22/04

Členský štát

Belgicko

Región

Flámsko

Názov schémy pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu pomoc

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

B-2800 MECHELEN

Právny základ (Rechtsgrond)

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková čiastka individuálnej pomoci poskytnutej podniku

Schéma pomoci

Celková ročná čiastka

 

Zabezpečené pôžičky

 

Individuálna pomoc

Celková čiastka pomoci

0,8 milióna EUR

Zabezpečené pôžičky

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 2. apríla 2004

Trvanie schémy alebo trvanie udelenej individuálnej pomoci

Do 31. decembra 2004

Cieľ pomoci

Všeobecné vzdelávanie

Áno

Špecifické vzdelávanie

Áno

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia, ktoré prichádzajú do úvahy pre pomoc v oblasti vzdelávania

Nie

Obmedzené na špecifické odvetvia

„Ad hoc“ spis

Poľnohospodárstvo

 

Rybné hospodárstvo a vodné hospodárstvo

 

Ťažba uhlia

 

Všetky výrobné odvetvia

 

Alebo

 

Oceľ

 

Lodiarsky priemysel

 

Umelé vlákna

 

Motorové vozidlá

 

Iné výrobné odvetvia

Výroba transformátorov

Všetky služby

 

Alebo

 

Námorné dopravné služby

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adresa:

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Individuálne poskytnutie veľkej pomoci

V súlade s článkom 5 nariadenia

Schéma vylučuje udelenie pomoci alebo musí byť vopred nahlásené Komisii, keď čiastka pomoci udelenej podniku pre jediný projekt vzdelávania presiahne čiastku 1 milión EUR.

Áno

 


Číslo pomoci

XT 43/04

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Spojené kráľovstvo

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc

Automotive Academy

Právny základ

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti

Program pomoci

Celková ročná čiastka

2,4 milióna GBP

Garantované úvery

 

Individuálna pomoc

Celková čiastka pomoci

 

Garantované úvery

 

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až ods. 7 nariadenia

Áno

 

Dátum implementácie

Od 24. mája 2004

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci

Do 30. júna 2007

Účel pomoci

Všeobecná odoborná príprava

Áno

Špecifická odborná príprava

Nie

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc súvisiacu s odbornou prípravou

Nie

Obmedzené na špecifické sektory

Áno

Poľnohospodárstvo

 

Rybné hospodárstvo a akvakultúra

 

Ťažba uhlia

 

Priemyselná výroba

 

alebo

 

Výroba ocele

 

Stavba lodí

 

Výroba syntetických vlákien

 

Výroba motorových vozidiel

vrátane súčiastok

Ostatná priemyselná výroba

 

Všetky služby

 

alebo

 

Služby námornej dopravy

 

Iné dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Názov:

Department of Trade & Industry

Adresa:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Veľká individuálne poskytnutá pomoc

V súlade s článkom 5 nariadenia

Áno

 


Top