EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/116/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3781 — Crédit Agricole/Caisses d'Epargne/JV) Text s významom pre EHP

OJ C 116, 18.5.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 116/10


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3781 — Crédit Agricole/Caisses d'Epargne/JV)

(2005/C 116/07)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 4. mája 2005 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 odsek 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podniky Groupe Crédit Agricole SA („Crédit Agricole“, Francúzsko) a Groupe Caisses d'Epargne („Caisses d'Epargne“, Francúzsko) získavajú v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad novozaloženou spoločnosťou tvoriacou spoločný podnik („JV“, Francúzsko) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik Crédit Agricole: všeobecná banka, poisťovníctvo;

podnik Caisses d'Epargne: všeobecná banka;

podnik JV: správa a poskytovanie fondov klientom banky.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3781 – Crédit Agricole/Caisses d'Epargne/JV, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top