EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0362

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a jeho úrad ***II Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Skupina európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))
P6_TC2-COD(2007)0249 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 309–309 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 212/309


Streda 6. mája 2009
Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a jeho úrad ***II

P6_TA(2009)0362

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Skupina európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

2010/C 212 E/42

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0699),

so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2008)0720),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0271/2009),

1.

schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Prijaté texty, 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Streda 6. mája 2009
P6_TC2-COD(2007)0249

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. 1211/2009.)


Top