EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skleníkové plyny - zníženie emisií o 20 % alebo viac do roku 2020

Skleníkové plyny - zníženie emisií o 20 % alebo viac do roku 2020

Rozsiahla hospodárska kríza ovplyvnila ciele, ktoré si EÚ vytýčila v roku 2008, pokiaľ ide o zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020. Znižuje sa tak cieľ, ktorý je hybnou silou modernizácie európskeho hospodárstva a prispieva k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti. Zároveň to má vplyv na možný posun EÚ smerom k 30 % cieľu v rámci celosvetového úsilia.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Analýza variantov prekročiť 20%-né zníženie emisií skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka [COM(2010) 265 final z 26. mája 2010]

SÚHRN

Rozsiahla hospodárska kríza ovplyvnila ciele, ktoré si EÚ vytýčila v roku 2008, pokiaľ ide o zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020. Znižuje sa tak cieľ, ktorý je hybnou silou modernizácie európskeho hospodárstva a prispieva k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti. Zároveň to má vplyv na možný posun EÚ smerom k 30 % cieľu v rámci celosvetového úsilia.

ČOHO SA TÝKA TOTO OZNÁMENIE?

Analyzujú sa v ňom možnosti posunu EÚ z aktuálneho cieľa 20 % smerom k ambicióznejšiemu cieľu 30 %.

HLAVNÉ BODY

  • Absolútne náklady napĺňania cieľa 20 % sa znížili. V roku 2008 sa odhadovali na 70 miliárd EUR ročne. Do roku 2010 sa znížili na 48 miliárd EUR.
  • Pokrok smerom k dosahovaniu cieľa zníženia emisií o 20 % do roku 2020, ktorý bol dohodnutý v roku 2008, nie je dostatočný na dosiahnutie dlhodobejšieho cieľa, ktorým je čo najefektívnejšie zníženie v rozsahu 80 - 95 % do roku 2050. Úsilie EÚ po roku 2020 tak môže byť náročnejšie a nákladnejšie.
  • Existuje niekoľko možností na dosiahnutie cieľa 30 %. Ich súčasťou je:
  • Celkové náklady 30 % zníženia vrátane nákladov 20 % zníženia sa odhadujú na 81 miliárd EUR alebo na 0,54 % hrubého domáceho produktu EÚ.
  • Cieľ vo výške 30 % by podnecoval technologické inovácie. Vďaka tomu by sa mohla zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a prinieslo by to zdravotné výhody prostredníctvom lepšej kvality ovzdušia.
  • Existujú rôzne spôsoby, ako predchádzať tomu, aby miestni producenti skleníkových plynov presunuli svoju činnosť mimo EÚ (únik uhlíka), kde sa uplatňujú menej prísne normy. Ich súčasťou je napríklad oslobodenie energeticky náročných odvetví od nakupovania kvót ETS a povzbudzovanie ostatných krajín, aby prijali opatrenia na znižovanie skleníkových plynov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie o emisiách skleníkových plynov.

Posledná aktualizácia 26.03.2015

Top