EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Po parížskej konferencii: posúdenie dôsledkov parížskej dohody o boji proti zmene klímy

Po parížskej konferencii: posúdenie dôsledkov parížskej dohody o boji proti zmene klímy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie [COM(2016) 110 final] – dôsledky parížskej dohody prijatej v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Vymedzujú sa v ňom hlavné body parížskej dohody a spôsob, akým ich bude Európska únia (EÚ) vykonávať.
 • EÚ chce ísť príkladom a povzbudzovať svojich medzinárodných partnerov, aby sa usilovali o prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

HLAVNÉ BODY

 • Parížska dohoda poskytuje celosvetový akčný plán na riešenie zmeny klímy. Obsahuje:
  • obmedzenie globálneho otepľovania pod úroveň 2 oC oproti predindustriálnym úrovniam a snahy o udržanie zvyšovania teploty na úrovni 1,5 oC,
  • organizovanie tzv. globálneho hodnotenia na analyzovanie dosiahnutého pokroku každých päť rokov od roku 2023,
  • zaistenie právnych záväzkov pre signatárov, aby prijali vnútroštátne opatrenia na zmiernenie zmeny klímy*,
  • zavedenie silnejších opatrení v oblasti transparentnosti a zodpovednosti, napr. cez zverejňovanie inventárov skleníkových plynov každé dva roky,
  • zabezpečenie finančnej a inej podpory, ktoré pomôžu menej bohatým krajinám prijať potrebné opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy*.
 • Dohoda bola otvorená na podpis 22. apríla 2016 a nadobudla účinnosť 4. novembra 2016.
 • Medzivládny panel o zmene klímy predloží v roku 2018 správu o politických dôsledkoch cieľa 1,5 oC.
 • V záujme vykonávania Parížskej dohody EÚ bude:

KONTEXT

Na Parížskej konferencii o klíme (COP21) v decembri 2015 prijalo 195 krajín Parížsku dohodu, prvú univerzálnu a právne záväznú celosvetovú dohodu o klíme.

Dohoda nadobudla účinnosť po tom, ako ju ratifikovalo najmenej 55 krajín, ktoré predstavujú najmenej 55 % celosvetových emisií.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Zmiernenie zmeny klímy: opatrenia, ako je prechod na obnoviteľnú a jadrovú energiu, s cieľom riešiť hlavné príčiny zmeny klímy prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov.

Prispôsobenie sa zmene klímy: opatrenia, ako je obrana pred zvyšujúcou sa hladinou morí, s cieľom znížiť riziká vyplývajúce z dôsledkov zmeny klímy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Po parížskej konferencii: posúdenie dôsledkov parížskej dohody priložené k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní v mene Európskej únie parížskej dohody v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy [COM(2016) 110 final z 2. marca 2016]

Posledná aktualizácia 21.11.2016

Top