EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EÚ a medzinárodná dohoda o zmene klímy z roku 2015

EÚ a medzinárodná dohoda o zmene klímy z roku 2015

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie (COM(2013) 167 final) – Medzinárodná dohoda o zmene klímy, ktorá sa má prijať v roku 2015: utváranie medzinárodnej politiky v oblasti klímy po roku 2020

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Stanovujú sa v ňom základné problémy, ktoré podľa Európskej komisie treba riešiť v rámci najnovšieho medzinárodného úsilia v boji proti zmene klímy. Malo by priviesť svet na cestu k zníženiu globálnych emisií najmenej o 60 % pod úroveň z roku 2010, čo sa má dosiahnuť do roku 2050.

HLAVNÉ BODY

 • EÚ v októbri 2014 súhlasila, že jej príspevkom bude záväzné zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) z domácností v rámci celého hospodárstva minimálne o 40 % do roku 2030.
 • V oznámení sa zdôrazňuje, že nová dohoda musí vyjadrovať to, ako sa svet zmenil od doby, keď sa v roku 1990 začali rokovania o klíme, a ako sa bude naďalej vyvíjať s približujúcim sa rokom 2030.
 • V oznámení Komisie sa kladie dôraz na význam nasledujúcich komponentov:
  • ambiciózne záväzky jednotlivých štátov k jasným a spravodlivým cieľom v rámci spoločného právneho súboru pravidiel. Mali by byť dosiahnuteľné a revidovať sa podľa toho, ako sa bude vyvíjať celosvetová a vnútroštátna hospodárska situácia.
  • Rozvinuté aj rozvojové krajiny by mali prispievať k celkovému cieľu, ktorým je obmedziť globálne zvyšovanie priemernej teploty na 2 oC.
  • Všetky krajiny by mali byť zodpovedné voči sebe navzájom a voči verejnosti za splnenie svojich cieľov.

KONTEXT

 • Organizácia Spojených národov začala rokovania o novej klimatickej dohode koncom roka 2011 v Durbane. Cieľom bolo vytvoriť jeden ucelený systém zo spleti záväzných a nezáväzných opatrení zavedených od roku 1992 Kjótskym protokolom.
 • Medzinárodné spoločenstvo si dalo za cieľ zabezpečiť novú dohodu o zmene klímy v Paríži v decembri 2015. EÚ bola presvedčená, že by mala byť čo najambicióznejšia a zahŕňať konkrétne záväzky všetkých hlavných ekonomík. Na parížskej konferencii o klíme (COP21) prijalo 195 krajín vôbec prvú univerzálnu, právne záväznú globálnu dohodu o klíme. Parížska dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2016.
 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie o Parížskej dohode.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Medzinárodná dohoda o zmene klímy, ktorá sa má prijať v roku 2015: utváranie medzinárodnej politiky v oblasti klímy po roku 2020 (COM(2013) 167 final, 26.3.2013)

Posledná aktualizácia 14.11.2016

Top