EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0274

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/274 z 27. februára 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2019/1890 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na nepovolené vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí

ST/6018/2020/INIT

Ú. v. EÚ L 56I, 27.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/274/oj

27.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 56/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/274

z 27. februára 2020,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2019/1890 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na nepovolené vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2019/1890 z 11. novembra 2019 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na nepovolené vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 11. novembra 2019 nariadenie (EÚ) 2019/1890.

(2)

Európska rada 12. decembra 2019 pripomenula svoje predchádzajúce závery o Turecku z 22. marca a 20. júna 2019. Opätovne potvrdila svoje závery zo 17. – 18. októbra 2019 o protiprávnych vrtných prácach Turecka vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru a jednohlasne potvrdila svoju solidaritu s Cyprom.

(3)

V tomto kontexte a vzhľadom na to, že Turecko pokračuje v nepovolených vrtných prácach vo východnom Stredozemí, by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2019/1890 mali doplniť dve osoby.

(4)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2019/1890 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2019/1890 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. februára 2020

Za Radu

predseda

D. HORVAT


(1)  Ú. v. EÚ L 291, 12.11.2019, s. 3.


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2019/1890 sa dopĺňajú tieto osoby:

 

Meno

Informácie o totožnosti

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Dátum narodenia: 9. 12. 1960

Číslo pasu alebo preukazu totožnosti: 13571379758

Štátna príslušnosť: Turecko

Pohlavie: mužské

Mehmet Ferruh Akalin je viceprezidentom (zástupcom generálneho riaditeľa) a členom dozornej rady spoločnosti Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Je riaditeľom oddelení TPAO pre prieskum, výskum a vývoj a pre informačné technológie.

V pozícii viceprezidenta TPAO a riaditeľa prieskumného oddelenia je Mehmet Ferruh Akalin zodpovedný za plánovanie, riadenie a vykonávanie činností TPAO zameraných na prieskum uhľovodíkov mimo pevniny. Medzi tieto činnosti patria aj vrtné práce TPAO nepovolené Cyperskou republikou, ktoré sa uvádzajú nižšie.

Uvedené nepovolené vrtné práce realizovali:

a)

vrtné plavidlo TPAO Yavuz v pobrežných vodách Cyperskej republiky od júla do septembra 2019;

b)

vrtné plavidlo TPAO Yavuz vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, vyhlásenej Organizáciou Spojených národov a vymedzenej v dohode s Egyptom, od októbra 2019 do januára 2020;

c)

vrtné plavidlo TPAO Fatih vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, vyhlásenej Organizáciou Spojených národov, v tesnej blízkosti pobrežných vôd Cyperskej republiky od novembra 2019;

d)

vrtné plavidlo TPAO Fatih v západnej časti výhradnej hospodárskej zóny Cyperskej republiky, vyhlásenej Organizáciou Spojených národov, od mája do novembra 2019.

TPAO avizovalo aj ďalšie plánované vrtné práce, na ktoré nemá povolenie Cyperskej republiky, ktorá má uskutočniť vrtné plavidlo TPAO Yavuz vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, vyhlásenej Organizáciou Spojených národov a vymedzenej v dohodách s Egyptom a Izraelom, od januára do mája 2020.

27. 2. 2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Dátum narodenia: 27. 11. 1956

Číslo pasu alebo preukazu totožnosti: 11096919534

Štátna príslušnosť: Turecko

Pohlavie: mužské

Ali Coscun Namoglu je zástupcom riaditeľa prieskumného oddelenia spoločnosti Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

V tejto pozícii je Ali Coscun Namoglu zapojený do plánovania, riadenia a vykonávania činností TPAO zameraných na prieskum uhľovodíkov mimo pevniny. Medzi tieto činnosti patria aj vrtné práce TPAO nepovolené Cyperskou republikou, ktoré sa uvádzajú nižšie.

Uvedené nepovolené vrtné práce realizovali:

a)

vrtné plavidlo TPAO Yavuz v pobrežných vodách Cyperskej republiky od júla do septembra 2019;

b)

vrtné plavidlo TPAO Yavuz vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, vyhlásenej Organizáciou Spojených národov a vymedzenej v dohode s Egyptom, od októbra 2019 do januára 2020;

c)

vrtné plavidlo TPAO Fatih vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, vyhlásenej Organizáciou Spojených národov, v tesnej blízkosti pobrežných vôd Cyperskej republiky od novembra 2019;

d)

vrtné plavidlo TPAO Fatih v západnej časti výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, vyhlásenej Organizáciou Spojených národov, od mája do novembra 2019.

TPAO avizovalo aj ďalšie plánované vrtné práce, na ktoré nemá povolenie Cyperskej republiky, ktorá má uskutočniť vrtné plavidlo TPAO Yavuz vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, vyhlásenej Organizáciou Spojených národov a vymedzenej v dohodách s Egyptom a Izraelom, od januára do mája 2020.

27. 2. 2020“


Top