EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0381

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/381 z 3. marca 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

OJ L 58, 4.3.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/381/oj

4.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/34


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/381

z 3. marca 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 5. marca 2014 rozhodnutie 2014/119/SZBP (1).

(2)

Rada 4. marca 2016 predĺžila reštriktívne opatrenia voči 16 osobám do 6. marca 2017 (2).

(3)

Na základe preskúmania reštriktívnych opatrení uvedených v rozhodnutí 2014/119/SZBP by sa uplatňovanie týchto reštriktívnych opatrení malo predĺžiť do 6. marca 2018. Záznam o jednej osobe na zozname v prílohe k rozhodnutiu 2014/119/SZBP by sa mal vymazať.

(4)

Rozhodnutie 2014/119/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/119/SZBP sa mení takto:

1.

V článku 5 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 6. marca 2018.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. marca 2017

Za Radu

predseda

M. FARRUGIA


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 26).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/318 zo 4. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2016, s. 76).


PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu 2014/119/SZBP sa vypúšťa záznam o tejto osobe:

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko


Top