EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0412R(01)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015)

OJ L 110, 29.4.2015, p. 41–41 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/412/corrigendum/2015-04-29/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

29.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/41


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území

( Úradný vestník Európskej únie L 68 z 13. marca 2015 )

1.

Na strane 6 v článku 1 bode 2, v novom článku 26b odseku 2 štvrtom pododseku:

namiesto:

„… harmonogramy stanovené v článku 15 tejto smernice na vydávanie súhlasu alebo prípadne v článkoch 7 a 19 …“

má byť:

„… harmonogramy stanovené v článku 15 tejto smernice na vydávanie písomného súhlasu alebo prípadne v článkoch 7 a 19 …“.

2.

Na strane 6 v článku 1 bode 2, v novom článku 26b odseku 3 písm. a):

namiesto:

„a)

cieľmi poľnohospodárskej politiky;“

má byť:

„a)

cieľmi politiky životného prostredia;“


Top