EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0216

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/216/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

OJ L 111, 15.4.2014, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/216/oj

15.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/91


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2014/216/SZBP

zo 14. apríla 2014,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 5. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/119/SZBP.

(2)

Do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2014/119/SZBP, by sa mali zaradiť ďalšie osoby.

(3)

Okrem toho by sa v prípade troch osôb, ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe k rozhodnutiu 2014/119/SZBP, mali zmeniť informácie o totožnosti.

(4)

Príloha k rozhodnutiu 2014/119/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osoby zaradené do zoznamu v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/119/SZBP.

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu 2014/119/SZBP sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 26.


PRÍLOHA I

Osoby podľa článku 1

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

19.

Serhiy Arbuzov

Narodený 24. marca 1976, býv. predseda vlády Ukrajiny

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.

15.4.2014

20.

Yuriy Ivanyushchenko

Narodený 21. februára 1959, poslanec za Stranu regiónov

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.

15.4.2014

21.

Oleksandr Klymenko

Narodený 16.novembra 1980, býv. minister pre príjmy a dane

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.

15.4.2014

22.

Edward Stavytskyi

Narodený 4. októbra 1972, býv. minister pre palivá a energetiku

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.

15.4.2014


PRÍLOHA II

Záznamy o nasledujúcich osobách zaradených do zoznamu v prílohe k rozhodnutiu 2014/119/SZBP sa nahrádzajú nižšie uvedenými záznamami:

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Narodený 10. júla 1973; syn bývalého prezidenta; podnikateľ.

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

Narodený 19. augusta 1969; brat Andriia Kliuieva; podnikateľ.

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

Narodený 13. júla 1971; syn bývalého predsedu vlády Azarova.

Osoba, proti ktorej sa na Ukrajine vedie vyšetrovanie pre účasť na trestných činoch v súvislosti so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu.

6.3.2014


Top