EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1299R(01)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013)

OJ L 330, 3.12.2016, p. 13–15 (GA)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 20–22 (MT)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 9–10 (DE)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 11–11 (LV)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 8–8 (HR, IT, NL, SK, FI)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 7–7 (DA, RO)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 11–14 (HU)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 11–21 (ET)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 9–14 (CS)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 9–9 (LT)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 8–9 (ES)
OJ L 330, 3.12.2016, p. 10–10 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1299/corrigendum/2016-12-03/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

3.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/8


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

( Úradný vestník Európskej únie L 347 z 20. decembra 2013 )

1.

Na strane 259 v názve:

namiesto:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

má byť:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

2.

Výrazy „2 NUTS“ a „3 NUTS“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádzajú výrazom „NUTS 2“ a „NUTS 3“ v príslušnom gramatickom tvare.

3.

Výraz „trvalo udržateľný“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádza výrazom „udržateľný“ v príslušnom gramatickom tvare.

4.

Na strane 270 v článku 8 ods. 5 písm. a):

namiesto:

„… pre rozvoj vidieka, EMFF a koordináciu …“

má byť:

„… pre rozvoj vidieka, ENRF a koordináciu …“.


Top