EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0575R(01)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z  26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ( Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013 )

OJ L 208, 2.8.2013, p. 68–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 208, 2.8.2013, p. 1–5 (GA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/corrigendum/2013-08-02/oj

2.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/68


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012

( Úradný vestník Európskej únie L 176 z 27. júna 2013 )

1.

Na strane 2 v odôvodnení 4 tretej vete:

namiesto:

„… a smernice Európskeho parlamentu a Rady z (2).“

má byť:

„… a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 (2).“

2.

Na strane 36 v článku 26 ods. 3 druhej vete prvého pododseku:

namiesto:

„Pokiaľ ide o emisie po 31. decembra 2014, inštitúcie klasifikujú…“

má byť:

„Pokiaľ ide o emisie po 28. júni 2013, inštitúcie klasifikujú…“

3.

Na strane 37 v článku 26 ods. 3 druhej vete tretieho pododseku:

namiesto:

„EBA vypracuje a prvýkrát zverejní tento zoznam do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA vypracuje a prvýkrát zverejní tento zoznam do 28. júla 2013.“

4.

Na strane 37 v článku 26 ods. 3 štvrtom pododseku:

namiesto:

„… rozhodnúť o vyčiarknutí kapitálových nástrojov, ktoré nie sú štátnou pomocou, emitovaných po 31 decembra 2014 zo zoznamu…“

má byť:

„… rozhodnúť o vyčiarknutí kapitálových nástrojov, ktoré nie sú štátnou pomocou, emitovaných po 28. júni 2013 zo zoznamu…“

5.

Na strane 37 v článku 26 ods. 4 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

6.

Na strane 37 v článku 27 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

7.

Na strane 39 v článku 28 ods. 5 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

8.

Na strane 40 v článku 29 ods. 6 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

9.

Na strane 40 v článku 32 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

10.

Na strane 42 v článku 36 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

11.

Na strane 42 v článku 36 ods. 3 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

12.

Na strane 44 v článku 41 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

13.

Na strane 48 v článku 49 ods. 6 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA, EIOPA a ESMA predložia návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA, EIOPA a ESMA predložia návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

14.

Na strane 50 v článku 52 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

15.

Na strane 57 v článku 73 ods. 7 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

16.

Na strane 58 v článku 76 ods. 4 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

17.

Na strane 59 v článku 78 ods. 5 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

18.

Na strane 60 v článku 79 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

19.

Na strane 61 v článku 83 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

20.

Na strane 62 v článku 84 ods. 4 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

21.

Na strane 62 v článku 84 ods. 5 druhom pododseku:

namiesto:

„Ak sa materská finančná holdingová spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v prvom pododseku, stane po 31. decembri 2014 …“

má byť:

„Ak sa materská finančná holdingová spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v prvom pododseku, stane po 28. júni 2013 …“

22.

Na strane 68 v článku 99 ods. 5 treťom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

23.

Na strane 68 v článku 99 ods. 6 treťom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

24.

Na strane 69 v článku 101 ods. 4 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

25.

Na strane 72 v článku 105 ods. 14 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

26.

Na strane 74 v článku 110 ods. 4 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 február 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

27.

Na strane 232 v článku 395 ods. 6 druhom pododseku:

namiesto:

„… aby uplatnili limit veľkej majetkovej angažovanosti nižší ako 25 % ale nie nižší ako 15 % medzi 31 decembra 2014 a 30. júnom 2015, …“

má byť:

„… aby uplatnili limit veľkej majetkovej angažovanosti nižší ako 25 % ale nie nižší ako 15 % medzi 28. júnom 2013 a 30. júnom 2015, …“

28.

Na strane 241 v článku 415 ods. 3 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží Komisii návrh týchto vykonávacích technických predpisov pre položky uvedené v písmene a) Komisii do 1 februára 2015 a pre položky uvedené v písmene b) do 1. januára 2014.“

má byť:

„EBA predloží Komisii návrh týchto vykonávacích technických predpisov pre položky uvedené v písmene a) Komisii do 28. júla 2013 a pre položky uvedené v písmene b) do 1. januára 2014.“

29.

Na strane 254 v článku 430 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

30.

Na strane 256 v článku 437 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 1 februára 2015.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

31.

Na strane 268 v článku 462 ods. 2:

namiesto:

„2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 456 až 460 sa udeľuje na dobu neurčitú od 31 decembra 2014.“

má byť:

„2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 456 až 460 sa udeľuje na dobu neurčitú od 28. júna 2013.“

32.

Na strane 274 v článku 478 ods. 2:

namiesto:

„2.   Odchylne od odseku 1 sa v prípade položiek uvedených v článku 36 ods. 1 písm. c), ktoré existovali pred…, nachádza uplatniteľná percentuálna hodnota na účely článku 469 ods. 1 písm. c) v týchto pásmach:

a)

0 % až 100 % na obdobie od 1 januára 2014 do 2 januára 2015;

b)

10 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2015 do 2 januára 2016;

c)

20 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2016 do 2 januára 2017;

d)

30 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2017 do 2 januára 2018;

e)

40 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2018 do 2 januára 2019;

f)

50 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2019 do 2 januára 2020;

g)

60 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2020 do 2 januára 2021;

h)

70 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2021 do 2 januára 2022;

i)

80 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2022 do 2 januára 2023;

j)

90 % až 100 % na obdobie od 2 januára 2023 do 2 januára 2024.“

má byť:

„2.   Odchylne od odseku 1 sa v prípade položiek uvedených v článku 36 ods. 1 písm. c), ktoré existovali pred 1. januárom 2014, nachádza uplatniteľná percentuálna hodnota na účely článku 469 ods. 1 písm. c) v týchto pásmach:

a)

0 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014;

b)

10 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015;

c)

20 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016;

d)

30 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017;

e)

40 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018;

f)

50 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019;

g)

60 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020;

h)

70 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021;

i)

80 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022;

j)

90 % až 100 % na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.“

33.

Na strane 276 v článku 481 ods. 6 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2014.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

34.

Na strane 279 v článku 487 ods. 3 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 1 februára 2014.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

35.

Na strane 281 v článku 492 ods. 5 druhom pododseku:

namiesto:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 1 februára 2014.“

má byť:

„EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 28. júla 2013.“

36.

Na strane 281 v článku 493 ods. 3 úvodnej časti:

namiesto:

„… môžu členské štáty počas prechodného obdobia do nadobudnutia účinnosti právneho aktu po preskúmaní podľa článku 507, ale nie po 2 januára 2029 vyňať z uplatňovania článku 395 ods. 1 tieto expozície: …“

má byť:

„… môžu členské štáty počas prechodného obdobia do nadobudnutia účinnosti právneho aktu po preskúmaní podľa článku 507, ale nie po 31. decembri 2028 vyňať z uplatňovania článku 395 ods. 1 tieto expozície: …“

37.

Na strane 285 v článku 501 ods. 4:

namiesto:

„4.   Komisia do 2 januára 2017 vypracuje správu o vplyve požiadaviek na vlastné zdroje ustanovených v tomto nariadení na požičiavanie MSP a fyzickým osobám…“

má byť:

„4.   Komisia do 28. júna 2016 vypracuje správu o vplyve požiadaviek na vlastné zdroje ustanovených v tomto nariadení na požičiavanie MSP a fyzickým osobám…“

38.

Na strane 291 v článku 515 ods. 1:

namiesto:

„1.   EBA spolu s ESMA vypracuje do 2 januára 2015 správu o fungovaní tohto nariadenia so súvisiacimi povinnosťami vyplývajúcimi z nariadenia (EÚ) č. 648/2012, …“

má byť:

„1.   EBA spolu s ESMA vypracuje do 28. júna 2014 správu o fungovaní tohto nariadenia so súvisiacimi povinnosťami vyplývajúcimi z nariadenia (EÚ) č. 648/2012, …“

39.

Na strane 294 v článku 521 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„c)

ustanovení tohto nariadenia, ktoré vyžadujú, aby EBA predložila Komisii návrh vykonávacích technických predpisov alebo regulačných technických predpisov, a ustanovení tohto nariadenia, ktorými sa Komisii udeľuje právomoc prijať delegované akty alebo vykonávacie akty, ktoré sa uplatňujú od 31 decembra 2014.“

má byť:

„c)

ustanovení tohto nariadenia, ktoré vyžadujú, aby EBA predložila Komisii návrh vykonávacích technických predpisov alebo regulačných technických predpisov, a ustanovení tohto nariadenia, ktorými sa Komisii udeľuje právomoc prijať delegované akty alebo vykonávacie akty, ktoré sa uplatňujú od 28. júna 2013.“


Top