EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0595

Rozhodnutie Rady z 13. júla 2001 o uzatvorení dodatku k obchodným ustanoveniam Zmluvy k energetickej charte v mene Európskeho spoločenstva

OJ L 209, 2.8.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 42 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/595/oj

32001D0595Úradný vestník L 209 , 02/08/2001 S. 0032 - 0032


Rozhodnutie Rady

z 13. júla 2001

o uzatvorení dodatku k obchodným ustanoveniam Zmluvy k energetickej charte v mene Európskeho spoločenstva

(2001/595/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133 spolu s prvou vetou prvého odseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Európske spoločenstvá uzatvorili Zmluvu o energetickej charte v rozhodnutí Rady a Komisie 98/181/ES, ESUO, Euratom [1], ktorá odkazom zahŕňa príslušné ustanovenia dohody GATT 1947.

(2) V záujme spoločenstva je zahrnúť príslušné ustanovenia WTO do Zmluvy o energetickej charte odkazom na ne, namiesto na ustanovenia zmluvy GATT 1947, ktoré Zmluva o energetickej charte obsahuje, ako aj zahrnúť zoznam energetických zariadení do obchodných ustanovení.

(3) Spoločenstvo má výhradné právomoci pre spoločnú obchodnú politiku.

(4) Konferencia energetickej charty a Medzinárodná konferencia, ktoré sa konali dňa 24. apríla 1998, sa dohodli na znení dodatku k obchodným ustanoveniam Zmluvy o energetickej charte vrátane zoznamu energetických zariadení a súvisiacich rozhodnutí, vzájomných dohôd a deklarácií (Obchodný dodatok).

(5) Rozhodnutím Rady 98/537/ES [2] spoločenstvo schválilo znenie Obchodného dodatku a jeho prechodné uplatňovanie, až kým nenadobudne účinnosť.

(6) Prijatie Obchodného dodatku pomôže dosiahnuť ciele Európskeho spoločenstva. Uvedený dodatok by sa preto mal schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Dodatok k obchodným ustanoveniam Zmluvy o energetickej charte.

Článok 2

Predseda Rady v mene spoločenstva uloží listinu o schválení Dodatku k obchodným ustanoveniam Zmluvy o energetickej charte u vlády Portugalskej republiky v súlade s článkami 39 a 49 Zmluvy o energetickej charte.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 13. júla 2001

Za Radu

predseda

M. Verwilghen

[1] Ú. v. ES L 69, 9.3.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 252, 12.9.1998, s. 21.

--------------------------------------------------

Top