EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0037

Rozhodnutie Rady z 26. novembra 1998 o stanovisku, ktoré má zaujať Európske spoločenstvo, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa týkajú priebehu zmierovacieho konania sporov v oblasti tranzitu, ktoré majú byť prijaté Konferenciou energetickej charty

OJ L 11, 16.1.1999, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 73 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/37(1)/oj

31999D0037Úradný vestník L 011 , 16/01/1999 S. 0037 - 0038


Rozhodnutie Rady

z 26. novembra 1998

o stanovisku, ktoré má zaujať Európske spoločenstvo, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa týkajú priebehu zmierovacieho konania sporov v oblasti tranzitu, ktoré majú byť prijaté Konferenciou energetickej charty

(1999/37/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na článok 3 ods. 2 rozhodnutia Rady a Komisie 98/181/ES, ESUO, Euratom [1],

so zreteľom na iniciatívu Komisie,

keďže Zmluva o Energetickej charte bola podpísaná 17. decembra 1994 Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi;

keďže Európske spoločenstvá a veľká väčšina ich členských štátov uložili 16. decembra 1997 dokumenty o schválení alebo ratifikácií Zmluvy o Energetickej charte depozitárovi, vláde Portugalskej republiky;

keďže ostatné členské štáty čoskoro ratifikujú Zmluvu o Energetickej charte;

keďže Zmluva o Energetickej charte nadobudla platnosť 16. apríla 1998;

keďže článok 7 Zmluvy o Energetickej charte stanovuje, že každá zmluvná strana musí prijať nevyhnutné opatrenia na uľahčenie prepravy energetického materiálu a produktov v súlade s princípom slobody prepravy a bez rozdielu na pôvod, miesto určenia alebo vlastníctva takéhoto energetického materiálu a produktov alebo na diskrimináciu pokiaľ ide o určenie ceny na základe takýchto rozdielov a bez prílišného oneskorenia, obmedzení alebo odvodov;

keďže uvedený článok tiež obsahuje ustanovenia, ktoré sú uplatniteľné pri sporoch vyplývajúcich z tranzitu;

keďže článok 7 Zmluvy o Energetickej charte stanovuje, že Konferencia charty má prijať štandardné opatrenia, ktoré sa budú týkať priebehu zmierovacieho konania a odškodného vyjednávača;

keďže návrhy predpisov týkajúcich sa priebehu zmierovacieho konania sporov v oblasti tranzitu boli prehodnotené na Konferencii charty, ktorá sa konala 23./24. apríla 1998; keďže Konferencia charty súhlasila s tým, aby tieto návrhy predpisov slúžili ako usmernenia až do ich formálneho schválenia;

keďže na Konferencii charty, ktorá sa má konať 3./4. decembra 1998, by sa mali tieto návrhy predpisov, už medzičasom ukončené, úradne schváliť;

keďže spoločenstvo by malo tieto návrhy predpisov na Konferencii charty schváliť,

ROZHODLA SA TAKTO:

Jediný článok

Pravidlá, ktoré sa týkajú priebehu zmierovacieho konania sporov v oblasti tranzitu, ako sú stanovené v prílohe, budú na Konferencii charty v mene spoločenstva schválené. [2]

V Bruseli 26. novembra 1998

Za Radu

predseda

M. Bartenstein

[1] Ú. v. ES L 69, 9.3.1998, s. 1.

[2] Tieto pravidlá boli formálne schválené Konferenciou charty 3. decembra 1998.

--------------------------------------------------

Top