EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:226:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 226, 14. septembra 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 226

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
14. septembra 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave

1

 

*

Informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/1765 z 13. septembra 2023, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1766 z 29. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014, pokiaľ ide o úpravu súm poplatkov, ktoré sa majú uhrádzať Európskej agentúre pre lieky, podľa miery inflácie, za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie

102

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/1767 z 13. septembra 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

104

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k prijatiu s konečnou platnosťou (EÚ, Euratom) 2023/1469 opravného rozpočtu Európskej únie č.1 na rozpočtový rok 2023 ( Ú. v. EÚ L 189, 27.7.2023 )

203

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/1537 z 25. júla 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2379, pokiaľ ide o štatistiku používania prípravkov na ochranu rastlín, ktorá sa má zasielať za referenčný rok 2026 počas prechodného režimu 2025 – 2027, a pokiaľ ide o štatistiku prípravkov na ochranu rastlín uvádzaných na trh ( Ú. v. EÚ L 187, 26.7.2023 )

204

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/1538 z 25. júla 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2379, pokiaľ ide o štatistiku rastlinnej výroby ( Ú. v. EÚ L 187, 26.7.2023 )

205

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top