EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:166:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 166, 30. júna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 166

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
30. júna 2023


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1321 zo 14. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/2170, pokiaľ ide o uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie na určité výrobky z ocele presúvané do Severného Írska

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1322 z 27. júna 2023 o Agentúre Európskej únie pre drogy (EUDA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1920/2006

6

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/1323 z 27. júna 2023 o podpise v mene Únie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom

48

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2023/1324 z 29. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie v určitých vodách nepatriacich Únii, a nariadenie (EÚ) 2023/194, ktorým sa na rok 2023 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb uplatniteľné vo vodách Únie a pre rybárske plavidlá Únie v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa na roky 2023 a 2024 stanovujú takéto rybolovné možnosti pre určité hlbokomorské populácie rýb

50

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1325 z 23. júna 2023, ktorým sa schvaľujú zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Extremadura“ (CHZO)]

58

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1326 z 23. júna 2023, ktorým sa schvaľujú zmeny špecifikácie týkajúce sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Balaton/Balatoni“ (CHOP)]

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1327 z 23. júna 2023, ktorým sa názvu „Canelli“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1328 z 28. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

63

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1329 z 29. júna 2023, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476), a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o špecifikácie glycerolu (E 422), polyglycerolových esterov mastných kyselín (E 475) a polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) ( 1 )

66

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1330 z 29. júna 2023, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého ľahkého termopapiera s pôvodom v Kórejskej republike

76

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1331 z 29. júna 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele

98

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1332 z 29. júna 2023 o obnovení povolenia prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei CBS 114044 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, morky vo výkrme, morky chované na plemeno a odstavené prasiatka (držiteľ povolenia: Roal Oy) a o zrušení nariadenia (ES) č. 902/2009 ( 1 )

102

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1333 z 29. júna 2023 o povolení prípravku s obsahom endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej mikroorganizmom Aspergillus fijiensis CBS 589.94 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a odstavené prasiatka (držiteľ povolenia: DSM Nutritional Products Ltd, zastúpená spoločnosťou DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), o zmene nariadenia (ES) č. 1811/2005 a o zrušení nariadenia (ES) č. 1259/2004 ( 1 )

106

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1334 z 29. júna 2023 o obnovení povolenia meďnatého chelátu hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 349/2010 ( 1 )

111

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/1335 z 27. júna 2023, ktorým sa vymenúvajú európski prokurátori Európskej prokuratúry

116

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1336 zo 16. júna 2023 o nápravných opatreniach, ktoré má Belgicko a Luxembursko prijať v súvislosti s určitými cieľmi výkonnosti na tretie referenčné obdobie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 [oznámené pod číslom C(2023) 3852]  ( 1 )

119

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1337 z 22. júna 2023, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2023) 4335]  ( 1 )

139

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1338 z 28. júna 2023 o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy týkajúce sa určitých výrobkov pre deti a súvisiace výrobky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES ( 1 )

162

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Rady (EÚ) 2023/1339 z 27. júna 2023 o pripojení sa k celosvetovej sieti pre digitálne zdravotné preukazy zriadenej Svetovou zdravotníckou organizáciou a o dočasných opatreniach na uľahčenie medzinárodného cestovania vzhľadom na uplynutie platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

177

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top