EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:158:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 158, 21. júna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 158

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
21. júna 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2023/1190 zo 16. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2023/1191 zo 16. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

15

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1192 zo 14. marca 2023, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce obsah písomných dohôd a postupov na fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií ( 1 )

31

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1193 zo 14. marca 2023, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy špecifikujúce obsah plánu riešenia krízových situácií ( 1 )

48

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1194 z 20. júna 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2346, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa určitých výrobkov bez medicínskeho účelu určenia uvedených v prílohe XVI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 ( 1 )

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1195 z 20. júna 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podrobností a formátu informácií, ktoré majú členské štáty sprístupniť o výsledkoch úradných vyšetrovaní súvisiacich s prípadmi kontaminácie produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

65

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/1196 zo 16. júna 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta

69

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/1197 z 19. júna 2023, ktorým sa Poľsku v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES povoľuje uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na ťažký palivový olej, zemný plyn, uhlie a koks používané ako vykurovacie palivá

71

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1198 z 21. júna 2023, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely povolenia niektorých vnútroštátnych odchýlok [oznámené pod číslom C(2023) 3900]  ( 1 )

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top