EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:151:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 151, 12. júna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 151

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
12. júna 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1141 z 1. júna 2023, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1142 z 9. júna 2023, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/761 a (EÚ) 2020/1988, pokiaľ ide o množstvá, ktoré možno doviezť v rámci určitých colných kvót na základe dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1143 z 9. júna 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre samostatný biocídny výrobok „Chemisept IPA-N“ ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1144 z 9. júna 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre samostatný biocídny výrobok „Bacticid IPA-N“ ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1145 zo 7. júna 2023, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/2333 o určitých núdzových opatreniach v súvislosti s kiahňami oviec a kiahňami kôz v Španielsku [oznámené pod číslom C(2023) 3806]  ( 1 )

28

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými č. 1/2023 z 26. mája 2023 o vzájomnom uznávaní osvedčení o zhode pre námorné zariadenia, ktorým sa menia prílohy I, II a III [2023/1146]

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top