EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:135:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 135, 23. mája 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 135

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
23. mája 2023


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/988 z 10. mája 2023 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a smernica Rady 87/357/EHS ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

52

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/989 z 22. mája 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie

53

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/990 z 25. apríla 2023 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Konferencii zmluvných strán Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov, pokiaľ ide o určité zmeny uvedeného dohovoru a prílohy III k nemu

111

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/991 z 15. mája 2023 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny, pokiaľ ide o predĺženie platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

114

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/992 zo 16. mája 2023, ktorým sa vymenúvajú 16 členovia riadiacej rady Európskej chemickej agentúry (ECHA)

116

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/993 z 22. mája 2023 o začatí partnerskej misie Európskej únie v Moldavsku (EUPM Moldova)

118

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/994 z 22. mája 2023 o dôsledkoch oznámenia Dánska ostatným členským štátom, že si už neželá využívať článok 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, a o zmene rozhodnutia (SZBP) 2021/509, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a rozhodnutia 2014/401/SZBP o Satelitnom stredisku Európskej únie

120

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/995 z 22. mája 2023, ktorým sa mení a aktualizuje rozhodnutie (SZBP) 2018/340, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO

123

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

S ohľadom na ochranu osobných dát a/alebo dôvernosť nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top