EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:086:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 086, 24. marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 86

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
24. marca 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/676 z 20. marca 2023 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV, ktorá sa týka EÚ, v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/677 zo 17. marca 2023, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Ricotta di Bufala Campana“ (CHOP)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/678 zo 17. marca 2023, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Slavonska kobasica“ (CHZO)]

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/679 z 23. marca 2023, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pyridabénu, pyridátu, pyriproxyfénu a triklopyru v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/680 z 23. marca 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 schvaľuje C12-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chlorid [ADBAC/BKC (C12-16)] ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1 ( 1 )

41

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2023/681 z 8. decembra 2022 o procesných právach podozrivých a obvinených osôb, na ktoré sa vzťahuje väzba, a o materiálnych podmienkach obmedzenia osobnej slobody

44

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2023/682 zo 16. marca 2023 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o návrate a urýchlení návratov pri vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES

58

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Delegované rozhodnutie Správneho výboru Dvora audítorov č. 17/2023 z 1. marca 2023 o vykonávacích predpisoch manipulácie so skutočnosťami so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED na Európskom dvore audítorov

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top