EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:002:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 002, 4. januára 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 2

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
4. januára 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/3 z 3. januára 2023, ktorým sa opravuje nemecké jazykové znenie nariadenia (EÚ) 2019/1781, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/4 z 3. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie prášku z húb s obsahom vitamínu D2 ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/5 z 3. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/6 z 3. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie hrachovej a ryžovej bielkoviny fermentovanej mycéliami huby Lentinula edodes (húževnatca jedlého, šii-take) ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/7 z 3. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie lakto-N-tetraózy produkovanej kmeňmi derivovanými z Escherichia coli BL21(DE3) ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/8 z 3. januára 2023, o obnovení povolenia prípravkov s obsahom Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zrušení vykonávacích nariadení (EÚ) č. 868/2011, č. 1111/2011 a č. 227/2012 ( 1 )

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/9 z 20. decembra 2022, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2022) 9934]  ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/10 z 20. decembra 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/2333 o určitých núdzových opatreniach v súvislosti s kiahňami oviec a kiahňami kôz v Španielsku [oznámené pod číslom C(2022) 9947]  ( 1 )

126

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top