EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:330:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 330, 23. decembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
23. decembra 2022


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2560 zo 14. decembra 2022 o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2561 zo 14. decembra 2022 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (kodifikované znenie) ( 1 )

46

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/2562 z 24. októbra 2022 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Thajským kráľovstvom na strane druhej

70

 

*

Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Thajským kráľovstvom na strane druhej

72

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2563 z 19. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

109

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2564 zo 16. augusta 2022 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/2064, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o stanovenie výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky v prípade rybolovu určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora

126

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2565 z 11. októbra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/444 o ustanovenia o vytvorení rámca pre monitorovanie a hodnotenie

130

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2566 z 13. októbra 2022, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2018/273, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča

134

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2567 z 13. októbra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/274, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča

139

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2568 z 21. decembra 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

147

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/2569 zo 14. novembra 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 19. zasadaní konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES CoP 19) (Panama, Panamská republika, 14. – 25. novembra 2022), a návrhu na zaradenie jedného druhu do prílohy III k dohovoru CITES

186

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2570 z 24. novembra 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 neschvaľuje dusičnan strieborný ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 7 ( 1 )

233

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top