EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:322:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 322, 16. decembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 322

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
16. decembra 2022


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2463 zo 14. decembra 2022, ktorým sa zriaďuje nástroj na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 (makrofinančná pomoc +)

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov ( 1 )

15

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2465 z 12. decembra 2022, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

81

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2466 z 9. decembra 2022, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Nuez de Pedroso“ (CHOP)]

85

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2467 zo 14. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

86

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2468 z 15. decembra 2022, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie súkromnej inšpekčnej organizácie „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

89

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/2469 z 12. decembra 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore pre clá zriadenom na základe Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

91

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2470 zo 14. decembra 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia potrebné na technický vývoj a vykonávanie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN)

107

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie č. 1/2022 Spoločného výboru Európskej únie a Švajčiarska pre leteckú dopravu zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave z 24. novembra 2022, ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave [2022/2471]

122

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top