EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:294:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 294, 15. novembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 294

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
15. novembra 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2237 zo 14. novembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1183/2005 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2238 z 22. augusta 2022, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/2306, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa certifikátov o inšpekcii a výpisov z nich a pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa certifikátov o inšpekcii vydaných na Ukrajine ( 1 )

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2239 zo 6. septembra 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie nepovolených skúšaných a nepovolených sprievodných liekov na humánne použitie ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2240 z 20. októbra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1378, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2119 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2307, pokiaľ ide o používanie kvalifikovanej elektronickej pečate na vydávanie certifikátov ( 1 )

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2241 zo 14. novembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike

15

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/2242 z 14. novembra 2022 o finančných príspevkoch, ktoré majú uhradiť zmluvné strany Európskeho rozvojového fondu na financovanie tohto fondu, ktorým sa určuje strop na rok 2024, ročná suma na rok 2023, suma prvej splátky na rok 2023 a orientačná a nezáväzná prognóza očakávaných ročných súm príspevkov na roky 2025 a 2026

17

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2243 zo 14. novembra 2022 o začatí vojenskej pomocnej misie Európskej únie na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukraine)

21

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2244 zo 14. novembra 2022 o účasti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na projekte PESCO Vojenská mobilita

22

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2245 zo 14. novembra 2022 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ukrajinských ozbrojených síl, ktoré vycvičila vojenská pomocná misia Európskej únie na podporu Ukrajiny, prostredníctvom vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top