EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:262:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 262, 7. októbra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 262

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
7. októbra 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1855 z 10. júna 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy stanovujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov, a druh správ, ktoré sa majú použiť ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1856 z 10. júna 2022, ktorým sa menia regulačné technické normy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 151/2013 bližším stanovením postupu získania prístupu k údajom o derivátoch, ako aj technických a prevádzkových opatrení na prístup k týmto údajom ( 1 )

34

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1857 z 10. júna 2022, ktorým sa menia regulačné technické normy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov a žiadostí o rozšírenie registrácie za archív obchodných údajov ( 1 )

41

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1858 z 10. júna 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa stanovujú postupy zosúlaďovania údajov medzi archívmi obchodných údajov a postupy, ktoré má uplatňovať archív obchodných údajov s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek na ohlasovanie zo strany ohlasujúcej protistrany alebo predkladajúceho subjektu a s cieľom overiť úplnosť a správnosť ohlasovaných údajov ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1859 z 10. júna 2022, ktorým sa menia vykonávacie technické normy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1248/2012, pokiaľ ide o formát žiadostí o registráciu archívov obchodných údajov a žiadostí o rozšírenie registrácie archívov obchodných údajov ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1860 z 10. júna 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o štandardy, formáty, frekvenciu, metódy a mechanizmy ohlasovania ( 1 )

68

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top