EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:229:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 229, 5. septembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 229

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
5. septembra 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1455 z 11. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadavky na vlastné zdroje pre investičné spoločnosti založenej na fixných režijných nákladoch ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1456 z 10. júna 2022, ktorým sa stanovuje výnimka z článku 43 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o dovozné podmienky na uvedenie dreveného obalového materiálu na územie Únie vo forme debien na strelivo pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických pod kontrolou Ministerstva obrany Spojených štátov amerických a vyrobených pred 1. septembrom 2007

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1457 z 2. septembra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2330, pokiaľ ide o podmienky povolenia železnatého chelátu hydrátu aminokyselín ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1458 z 2. septembra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1095, pokiaľ ide o podmienky povolenia hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1459 z 2. septembra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/804, pokiaľ ide o podmienky povolenia selénu v organickej forme produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1460 z 2. septembra 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1461 z 26. augusta 2022, ktoré sa týka oslobodení od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom C(2022) 6011]

69

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1462 z 2. septembra 2022 o požiadavkách na prostriedky audio a video-komunikácie na pohovor podľa článku 27 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240

77

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2004/112/ES z 13. decembra 2004, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru ( Ú. v. EÚ L 367, 14.12.2004 )

81

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top