EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:205:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 205, 5. augusta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 205

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
5. augusta 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/1356 zo 4. augusta 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1357 z 25. mája 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241, pokiaľ ide o hrebeňovku veľkú (Pecten maximus) v Lamanšskom prielive

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1358 z 2. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o vykonávanie primeranejších požiadaviek pre lietadlá používané na letecký šport a rekreačné lietanie

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1359 z 27. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

99

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1360 z 28. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o vykonávanie primeranejších požiadaviek na lietadlá používané na letecký šport a rekreačné lietanie

115

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1361 z 28. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o úlohy príslušných orgánov v oblasti osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov pri vykonávaní pravidiel týkajúcich sa organizácií zapojených do projektovania a výroby lietadiel používaných na letecký šport a rekreačné lietanie

127

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1362 z 1. augusta 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o vlastnosti ťažkých úžitkových prípojných vozidiel z hľadiska ich vplyvu na emisie CO2, spotrebu paliva, spotrebu energie a dojazd s nulovými emisiami motorových vozidiel, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/683 ( 1 )

145

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1363 z 3. augusta 2022, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2,4-D, azoxystrobínu, cyhalofop-butylu, cymoxanilu, fenhexamidu, flazasulfurónu, florasulámu, fluroxypyru, iprovalikarbu a siltiofamu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

207

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1364 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny kyanovodíkovej v určitých potravinách ( 1 )

227

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1365 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej potraviny – oleja z mikrorias Schizochytrium sp. s vysokým obsahom DHA a EPA ( 1 )

230

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1366 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

234

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1367 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

276

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1368 z 3. augusta 2022 ktorým sa stanovujú skupiny pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2013/767/EÚ

278

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top