EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:202:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 202, 2. augusta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 202

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
2. augusta 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1343 z 29. júla 2022, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acechinocylu, chlorantraniliprolu a emamektínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1344 z 1. augusta 2022, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie požiadaviek na údaje, pokiaľ ide o tému „Využívanie IKT a elektronický obchod“, za referenčný rok 2023 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1345 z 1. augusta 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o registráciu a schvaľovanie zariadení, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá a v ktorých sa zbierajú, produkujú, spracúvajú alebo skladujú zárodočné produkty ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1346 z 1. augusta 2022, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1,4-dimetylnaftalénu, 8-hydroxychinolínu, pinoxadenu a valifenalátu v alebo na určitých produktoch ( 1 )

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1347 z 18. júla 2022, ktorým sa vymenúva jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutý Spolkovou republikou Nemecko

53

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1348 z 18. júla 2022, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Spolkovou republikou Nemecko

54

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1349 z 26. júla 2022, ktorým sa schvaľuje žiadosť Rumunska týkajúca sa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 o neuplatňovanie bodu 7.4.2.1 prílohy k nariadeniu (EÚ) 2016/919 na dvadsať vozidiel LEMA [oznámené pod číslom C(2022) 5152]

56

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine ( Ú. v. EÚ L 111, 8.4.2022 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top