EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:197:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 197, 26. júla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 197

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
26. júla 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1299 z 24. marca 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy stanovujúce obsah mechanizmov kontrol nad riadením pozícií uplatňovaných obchodnými miestami ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1300 z 24. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1093, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát správ investičných spoločností a organizátorov trhu o pozíciách ( 1 )

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1301 z 31. marca 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/1226, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s požiadavkami na oznámenie o STS v prípade súvahových syntetických sekuritizácií

10

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1302 z 20. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov a postupy uplatňovania výnimky z obmedzení pozícií ( 1 )

52

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1303 z 25. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o definíciu a požiadavky na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu

71

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1304 z 20. júla 2022, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Valašský frgál“ (CHZO)]

74

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1305 z 25. júla 2022, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz molybdénového drôtu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

75

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1306 z 25. júla 2022, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie ( 1 )

102

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1307 z 22. júla 2022, ktorým sa zavádza zoznam sledovaných látok na monitorovanie v oblasti vodnej politiky v celej Únii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES [oznámené pod číslom C(2022) 5098]  ( 1 )

117

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top