EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:185:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 185, 12. júla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 185

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
12. júla 2022


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1190 zo 6. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862, pokiaľ ide o vkladanie informačných zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín do Schengenského informačného systému (SIS) v záujme Únie

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1191 z 5. júla 2022, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Pimiento de Gernika / Gernikako Piperra“ (CHZO)]

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1192 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu háďatiek Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1193 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia baktérie Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1194 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu baktérie Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1195 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu huby Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1196 z 11. júla 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

77

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1197 z 11. júla 2022, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie, a ktorým sa opravuje príloha XIV, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Spojeného kráľovstva ( 1 )

117

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1198 zo 16. júna 2022 ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/570, pokiaľ ide o kapacity rescEU na núdzové zásobovanie energiou [oznámené pod číslom C(2022) 4246]  ( 1 )

129

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1199 z 11. júla 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/76, pokiaľ ide o harmonizované normy pre výťahy so šikmou dráhou zdvihu, a ktorým sa opravuje uvedené rozhodnutie, pokiaľ ide o harmonizované normy pre oceľové laná ( 1 )

133

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1200 z 11. júla 2022, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2022) 5015]  ( 1 )

138

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top