EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:168:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 168, 27. júna 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 168

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
27. júna 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/996 zo 14. júna 2022 o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/997 zo 7. apríla 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na desiatom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach, pokiaľ ide o návrh na zmenu prílohy A k uvedenému dohovoru

63

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/998 zo 17. júna 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre DHP zriadenom na základe Dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku pre urovnávanie sporov

65

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/999 z 21. júna 2022, ktorým sa vymenúva jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutý Lotyšskou republikou

77

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1000 z 21. júna 2022, ktorým sa vymenúva jeden člen Výboru regiónov navrhnutý Rakúskou republikou

78

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1001 z 21. júna 2022, ktorým sa vymenúva jeden člen Výboru regiónov navrhnutý Holandským kráľovstvom

79

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1002 z 21. júna 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na mimoriadnom zasadnutí Konferencie energetickej charty podľa Zmluvy o energetickej charte 24. júna 2022

80

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1003 zo 17. júna 2022 ktorým sa Poľskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článkov 218 a 232 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

81

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1004 zo 17. júna 2022, ktorým sa Fínsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny dodávanej do určitých tepelných čerpadiel, elektrických kotlov a recirkulačných vodných čerpadiel v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

84

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1005 z 23. júna 2022 o nevyriešených námietkach týkajúcich sa podmienok autorizácie skupiny biocídnych výrobkov Alphachloralose Grain, ktoré postúpili Francúzsko a Švédsko v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2022) 4193]  ( 1 )

86

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1006 z 24. júna 2022 o nevyriešených námietkach týkajúcich sa podmienok autorizácie skupiny biocídnych výrobkov Alphachloralose Pasta, ktoré postúpili Francúzsko a Švédsko v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2022) 4226]  ( 1 )

90

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top