EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:148:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 148, 31. mája 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 148

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
31. mája 2022


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/838 z 30. mája 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1727, pokiaľ ide o uchovanie, analýzu a ukladanie dôkazov v Eurojuste v súvislosti s genocídou, trestnými činmi proti ľudskosti, vojnovými zločinmi a súvisiacimi trestnými činmi

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/839 z 30. mája 2022, ktorým sa stanovujú prechodné pravidlá týkajúce sa balenia a označenia veterinárnych liekov povolených alebo registrovaných v súlade so smernicou 2001/82/ES alebo nariadením (ES) č. 726/2004 ( 1 )

6

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/840 z 30. mája 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/841 z 24. mája 2022, ktorým sa názvu „Bolandin“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/842 z 24. mája 2022, ktorým sa názvu „Abadía Retuerta“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/843 z 24. mája 2022, ktorým sa schvaľujú zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Colli Berici“ (CHOP)]

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/844 z 30. mája 2022, ktorým sa opravuje švédske jazykové znenie nariadenia (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/845 z 30. mája 2022, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie ( 1 )

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2022/846 z 18. mája 2022, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho pomocnej misie Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2022)

38

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/847 z 30. mája 2022, na podporu úsilia zameraného na predchádzanie nedovolenému šíreniu ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) a munície a obchodovaniu s nimi, ako aj boj proti takémuto šíreniu a obchodovaniu a ich vplyvu na americkom kontinente

40

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/848 z 30. mája 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2020/1464 o presadzovaní účinnej kontroly vývozu zbraní

50

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/849 z 30. mája 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top