EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:134:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 134, 11. mája 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 134

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
11. mája 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/719 z 10. mája 2022, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/720 z 10. mája 2022 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/721 z 10. mája 2022, ktorým sa opravuje české znenie prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1300/2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou ( 1 )

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/722 z 5. apríla 2022, ktorým sa členské štáty poverujú podpísať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa posilnenej spolupráce a sprístupňovania elektronických dôkazov

15

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/723 z 10. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/2201 o vymenovaní určitých členov a ich náhradníkov do Rady pre riadenie siete a do Európskej jednotky krízovej koordinácie v letectve pre funkcie siete manažmentu letovej prevádzky ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/724 z 10. mája 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Seychelskou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/725 z 10. mája 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Vietnamskou socialistickou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/726 z 10. mája 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Indonéziou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top