EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:133:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 133, 10. mája 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 133

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
10. mája 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/708 z 5. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, kyselina octová, aklonifén, síran amónno-hlinitý, fosfid hlinitý, kremičitan hlinitý, beflubutamid, bentiavalikarb, boskalid, karbid vápenatý, kaptán, cymoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefón, etylén, extrakt z čajovníka, zvyšky z destilácie tuku, C7-C20 mastné kyseliny, fluoxastrobín, flurochloridón, folpet, formetanát, kyselina giberelínová, giberelíny, hydrolyzované proteíny, síran železnatý, fosfid horečnatý, metám, metamitrón, metazachlór, metribuzín, milbemektín, fénmedifám, pirimifos-metyl, rastlinné oleje/klinčekový olej, rastlinné oleje/repkový olej, rastlinné oleje/mätový olej, propamokarb, prochinazid, protiokonazol, pyretríny, kremenný piesok, rybí olej, repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk, S-metolachlór, lineárne motýlie feromóny, sulkotrión, tebukonazol a močovina ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/709 zo 6. mája 2022, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/710 zo 6. mája 2022, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/711 zo 6. mája 2022, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí ( 1 )

12

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/712 z 27. apríla 2022 o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom End The Slaughter Age (Za svet bez bitúnkov) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 [oznámené pod číslom C(2022) 2753]

15

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/713 zo 4. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1956, pokiaľ ide o harmonizované normy pre spotrebiče na ohrievanie kvapalín, nabíjačky batérií, prietokové ohrievače vody, akumulačné kachle, toalety, multifunkčné sprchové kúty, ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením a iné elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/714 z 5. mája 2022, ktorým sa udeľuje výnimka, ktorou sa Belgicku, Bulharsku, Cypru, Litve, Holandsku a Fínsku v súvislosti s tovarom v poštových zásielkach umožňuje používať iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií pre systém kontroly dovozu 2 než techniky elektronického spracovania údajov [oznámené pod číslom C(2022) 2760]  ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/715 z 5. mája 2022, ktorým sa udeľuje výnimka, ktorou sa Maďarsku v súvislosti s tovarom v poštových zásielkach umožňuje používať iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií pre systém kontroly dovozu 2 než techniky elektronického spracovania údajov [oznámené pod číslom C(2022) 2765]  ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/716 zo 6. mája 2022 o schválení inteligentného ohrievača motorovej nafty na používanie v osobných vozidlách s konvenčným spaľovacím motorom a v určitých hybridných elektrických osobných vozidlách a ľahkých úžitkových vozidlách ako inovačnej technológie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/717 zo 6. mája 2022 o určitých dočasných núdzových opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Taliansku [oznámené pod číslom C(2022) 3130]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top